Elev- og lærlingeombud i Nordland Espen Edvardsen har i et leserinnlegg delt sin bekymring for økt aksept og tilgjengelighet for narkotika blant unge. Kunnskapen har han hentet fra samtaler med ungdom, i kraft av sin stilling. Jonas Ali Ghanizadeh, styremedlem i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, svarer Edvardsen. Ghanizadeh avfeier i utgangspunktet all Edvardsens erfaring som usannheter og henviser til forskning som understøtter hans egne synspunkter. Kommentarfeltet er fylt opp med polariserte meninger om hva som er «riktig».

OK .. hvor mye konstruktivt kommer det ut av en slik «dialog»? Vi jobber på feltet, snakker daglig med ungdom, foresatte og hjelpeapparatet i Salten, og ser at argumentene i en så kompleks sak kanskje ikke er så svart/ hvitt som den dessverre ofte framstilles av motstandere/ tilhengere av en rusreform? Spesielt ikke opp mot ungdom.

Ghanizadeh mener at Edvardsen elegant har bevist at straffetrusselen ikke fungerer, siden Edvardsen kjører for fort med bil. Hvis vi ønsker å «motbevise» dette, kan vi med et billig knep argumentere for at «jo da, det gjør det», ved å vise til en uttalelse fra Venstres Abid Raja 8. juli i år: «Jeg hadde tatt meg en joint hvis det var lovlig..» Cannabis, Abid Q. Raja | Abid Raja: – Hadde tatt meg en joint, om det var lovlig (nettavisen.no) Simsalabim! Straffetrusselen fungerer ...

Eller vise til rusforskning som sier at forbudet bidrar til å begrense tilgjengeligheten på narkotiske stoffer og ikke minst redusere sosial aksept for cannabisbruk. Forskningen skal være entydig på at disse faktorene er sentrale for å redusere bruk og skader av rusmidler. 11 grunner for å beholde forbudet mot cannabis i Norge – Cannabis, Hasj, Marihuana – Rusforskning – Rusforebygging – Nettsider – IOGT

Vi kan også oppklare at verken ungdom -eller voksne – som blir tatt for rusbruk av politiet lengre får «rulleblad», med de konsekvensene det kan føre med seg. «Straffen» er at de skal få tilbud om hjelp og oppfølging gjennom nyopprettede kommunale rusenheter. Etablering av rådgivende enheter for russaker i alle kommuner – regjeringen.no

Heldigvis har Ghanizadeh rett i at det går bra med de fleste som tester ut illegale rusmidler. Norge har også historisk lagt lavt på antall ungdommer som tester ut narkotika. Narkotikabruk blant ungdom – FHI Dette er svært gode nyheter. Spesielt med tanke på at en ungdomshjerne ikke på noen måte kan sammenlignes med en voksenhjerne når det kommer til sårbarhet for kognitive ødeleggelser ved rusmidler, også jevnlig bruk av hasj og marihuana. Cannabis-og-den-unge-hjernen.-Psykologisk-tidsskrift.pdf (avhengighetsbehandling.no) Dette er dessverre ikke skremselspropaganda.

Forskning fra i år – og dermed ikke noe «retrostil» -viser også at majoriteten av ungdom ikke vil ha en avkriminalisering av cannabis. Unge flest støtter ikke av­kriminalisering av cannabis (forskning.no) Edvardsen har altså forskningen på sin side når han forteller at ungdom han snakker med ønsker nulltoleranse og tydelighet fra oss voksne.

Mange av de rundt 100 unge vi møter årlig svarer at de ikke behøver noen form for oppfølging med tanke på psykisk helse. De har full kontroll på rusen. Det ser også ut til at en økende aksept for illegal rus i mediebildet, senker terskelen for bruk blant ungdom – Det er kokain på alle russefester – NRK Sørlandet – Lokale nyheter, tv og radio Dessverre vet vi at en del mister kontrollen på sikt, og hjelpebehovet blir større. Det er dårlig nytt, med et allerede underdimensjonert psykisk helsetilbud Rapport: Økt ventetid i psykiatrien i 2021 (sykepleien.no)

Ønsket med dette svaret er å vise at hvis målet er å «hogge hodet» av alle som er uenige i dine synspunkter og erfaringer, er det mange muligheter, men det er ikke sikkert vi kommer til den beste løsninga eller fronter den fulle sannheten?

Vi er, som elev- og lærlingeombudet, bekymret for utviklingen vi ser i enkelte ungdomsmiljø mot større aksept for rusmidler, bredden i sterkt avhengighetsskapende rusmidler som testes ut og kaoset all ulik informasjon på feltet fører med seg. Forebygging for å unngå at ungdom tester ut illegale stoffer, oppfølging av de som har testet ut, oppfølging av de som har utviklet en avhengighet og forebygging av overdosedødsfall krever ulike tilnærminger og tiltak!

Vi har ikke noe svar med to streker under, men vi tenker at vi kan begynne med å være åpne for andres erfaringer og lytte til hverandre. I ekkokamre er det langt mellom ny kunnskap.