Har du hørt historien om det amerikanske hangarskipet og fyrtårnet? Den er omtrent like morsom som den er udokumentert, men begynner uansett med to radarsignaler på kollisjonskurs.

Den amerikanske kapteinen blåser seg opp og ber det mindre radarsignalet komme seg til h... ut av veien, for her kommer et hangarskip med både fly og kanoner. Krangelen stopper ikke før radioperatøren i den andre enden tørt bemerker: men vi er et fyrtårn.

Anekdoten illustrerer et sentralt poeng i all militærstrategisk tenkning; geografi trumfer nesten alt. For den er det eneste du ikke kan endre; den må du bare tilpasse deg.

Nord-Norges beliggenhet som nabo til Russlands viktigste forsvarsanlegg er en slik geografisk faktor vi aldri blir kvitt. Den vil til evig tid definere vår rolle i internasjonal strategisk tenkning.

Norske politikeres manglende evne til å fatte dette førte i en lang periode til en naiv nedbygging av forsvaret i nord.

Nedleggingen av flystasjonene i Bodø og på Andøya er resultater av denne naiviteten. Det er derfor naturlig at Nato og USA i en ny og mer spent internasjonal situasjon ønsker å beholde begge som mulige avlastingsbaser, dersom forholdet til Russland tilspisser seg enda mer.

Det bør heller ikke komme som noen stor overraskelse på noen, for det har ligget inne i flyplassplanene helt fra begynnelsen av.

For snart ett år siden presenterte nettstedet aldrimer.no Avinors masterplan for nye Bodø lufthavn. Der inngår arealer for store verksteder, hangarbygg, kampflysheltere og oppstillingsplass for større militære fly. Ut mot havet i sør er det dessuten tegnet inn et større område for armering av militære fly.

På spørsmål om Forsvarets rolle på den nye flyplassen fikk aldrimer.no opplyst at dette ennå ikke var avklart, ei heller hva Nato tenker om den nye flyplassen.

Men det er åpenbart at det aldri har vært meningen av Bodø skal bli en rent sivil flyplass.

Det bekreftes også av Avinor, som i artikkelen siteres på at det hele tiden har vært en forutsetning at det «avsettes tilstrekkelig areal» til forsvarets behov, og at dette «legges til grunn for kommunens planarbeid».

Det er derfor lite nytt i dagens uro om framtiden til Ny by-prosjektet; det har hele tiden vært en grunnleggende forutsetning at den nye byen skal utvikles innenfor rammer der det også er plass for framtidige, militære aktiviteter.

Det som ennå ikke er avklart er avveiingen mellom sivile og militære interesser, dersom disse kommer i konflikt.

Det vil si, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ga egentlig et krystallklart svar på det i Stortinget onsdag; det er Forsvaret som må tilpasse seg de sivile planene, ikke omvendt.

Det er en nyttig og viktig avklaring, men det er også åpenbart at den vurderingen kan endre seg om den sikkerhetspolitiske situasjonen tilspisser seg enda mer. Da blir fort Bodøs militærstrategiske beliggenhet til et fyrtårn, og sivilsamfunnet til et flyttbart hangarskip.

Fram til det skjer bør Bodø derfor være mer opptatt av regjeringens bidrag til å få flyttet flystripa raskt, enn hva den skal brukes til etterpå. For uten en flytting blir det uansett ikke noen ny by.