Nok en gang slår både pårørende og en innsatt i Bodø fengsel alarm om forholdene. I et leserinnlegg i dagens avis påpeker en innsatt i 20-årene mangelen på muligheter til utdanning, fysisk trening, for små uteareal og innsatte som blir syke av selve soningen, blant annet. Den innsattes mål om å komme ut av fengselet etter en lang soning med utdanning, og som «seg selv», anser vedkommende som lite sannsynlig. Det er tragisk.

De dårlige forholdene i Bodø fengsel er en gjenganger. Gang på gang påpekes mangler, uten at noe skjer. Nylig slo ansatte ved Bodø fengsel alarm om forholdene. – Vi sørger for soning, men soning uten innhold, sa tillitsvalgte for de ansatte til AN den gang. Fengselets eget tilsynsråd har støttet de ansatte ved Bodø fengsel i kritikken. Rådet har sendt en bekymringsmelding til både Statsforvalteren og Kriminalomsorgen, og problemene er beskrevet i flere årsmeldinger, uten at noe har skjedd. For dårlig bemanning og for små ressurser er fellesnevneren.

De dårlige forholdene i Bodø fengsel er altså påpekt mange ganger. Likevel er ikke Bodø fengsel nevnt i statsbudsjettet for 2021. Heller ikke Kriminalomsorgen har fått nok midler, noe som ikke gir rom for å øke bemanningen, slik Kriminalomsorgens Yrkesforbund har bedt om. Riktig nok fikk Kriminalomsorgen økt budsjettet sitt med 7,9 millioner kroner, som ble brukt til nettbrett og flere telefonsamtaler for å forebygge isolasjon i forbindelse med koronaepidemien. Men altså ikke midler som kan løse det grunnleggende problemet: For lav bemanning og for små ressurser, generelt sett.

Det er et grunnprinsipp i norsk kriminalomsorg at selve soningen ikke skal være en tilleggsstraff. Det betyr at de innsatte skal tilbys verdige forhold. Både fordi de er mennesker med krav på vår respekt, selv om de har brutt loven, men også fordi det vil gjør dem bedre i stand til å vende tilbake til samfunnet. Når leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund i Salten sier Bodø fengsel er i ferd med å bli en soningsmaskin bør derfor alle varsellamper blinke. For det samfunnet kan spare på en lavere bemanning i fengslene, taper det fort gjennom ødelagte liv og nye forbrytelser etter soning.

Nå er flere opposisjonspartier ute med kritikk av dagens regjering, og lover økte ressurser og større driftsbudsjett til fengselssektoren. I en valgkamp er det lett å la seg fengsle av slike generelle, uforpliktende løfter. For de innsatte og ansatte i Bodø fengsel betyr løfter lite. Forholdene er uholdbare. Noe må skje – nå – og det er statens ansvar.