Det er kritisk for mange bedrifter i kommunen - ber om å slippe eiendomsskatt  

Det er kritisk for mange bedrifter i Hamarøy på grunn av korona-pandemien.