Gå til sidens hovedinnhold

Det er klokt av regjeringen å holde tilbake på nasjonale tiltak

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Regjeringen holder igjen på nye nasjonale tiltak, og lar kommunene fortsatt ha hovedansvaret for smittebekjempelsen. Det er en uventet, men klok avgjørelse.

Uventet fordi regjeringen på forhånd klart hadde antydet at strengere nasjonal tiltak var nødvendig. Klok fordi det tar inn over seg at smittesituasjonen fremdeles varierer mye over landet, og at lokale tiltak uansett er de viktigste.

AN har på denne plass tidligere kritisert regjeringen for å være for raske med nasjonale tiltak i situasjoner der smitten er lav mange steder. Derfor vil vi nå rose den for å ha litt is i magen, og avvente situasjonen noe.

Samtidig som den har klar strengere tiltak dersom smittetallene skulle fortsette å stige. For selv om det er riktig å gi kommunene et hovedansvar, forutsetter det at alle kommuner makter å følge opp.

Skjer ikke det, er det selvfølgelig nasjonale myndigheters rett, og plikt, å gripe inn med tiltak.

På kort sikt vil dette ikke ha noen stor innvirkning på situasjonen lokalt i Salten. Deler av de innstramminger som nå settes på vent er allerede gjennomført i flere av våre kommuner.

De har gjort en god jobb, og tatt den siste smitteveksten på alvor. Det vil de garantert fortsette med, i samarbeid med FHI og sentrale smittevernmyndigheter.

At dette er lokalt forankret gir utvilsomt tiltakene større legitimitet lokalt, noe som blir viktigere og viktigere dess lengre tiltakene må vedvare og forlenges.

Skal regjeringen kritiseres for noe må det være en uklar kommunikasjon i forkant av dagens pressekonferanse. Både statsministeren og helseministeren har uttalt seg på en måte som gjorde at de fleste forventet seg nye innstramminger på nasjonalt plan.

Når de nå uteblir kan det føre til forvirring blant mange. Noen kan til og med oppfatte det som et signal om at situasjonen likevel ikke er så alvorlig som man har trodd.

Dette er da også en hovedingrediens i opposisjonens kritikk av regjeringen. Samtidig skal man merke seg at den samme opposisjonen ikke er kritiske til selve vedtaket om å vente med nye, nasjonale innstramminger.

Det er det da heller ingen grunn til.

Det er nok mer substans i den kritikk som rettes mot pandemihåndteringen på to andre områder; mangel på vaksiner og mangel på sykehuskapasitet.

Det er snart gått ett år siden pandemien traff oss, og det er skuffende at vi stort sett sitter igjen med de samme redskaper for å møte den som i mars 2020.

Mye av dette ligger nok utenfor regjeringens kontroll, men det er den som har hovedansvaret.

Det er for tidlig å gi noe endelig svar på dens totale innsats mot covid-19, men de valg den gjorde akkurat denne gang virker fornuftige og tilpasset dagens situasjon.

Kommentarer til denne saken