Det koronaen har vist oss, er at det er dessertgenerasjonen som styrer Norge. Hvor mange flere er vi villig til å ofre på Ernas alter, før vi sier «nå er det nok». Mottaket av epidemien var like lite gjennomtenkt som alle regjeringens reformer.

  • Hvor var beredskapen?
  • Hvor var kriseteamene?
  • Hvor var de som skulle og burde vært trent for å håndtere en slik kritisk situasjon?

Sannheten er vel heller den at, også her, satset regjeringen på folks dårlige samvittighet, om de ikke trådde til og gjorde hva de kunne.

Det er jo rett og slett tarvelig. Vi har vel sett det mange ganger. Denne gangen var det alle de underbemannede sykehusansatte som måtte trå til, på bekostning av sine vanlige gjøremål, endog i tillegg av disse.

Det gjør meg rasende å se på at regjeringen satser ene og alene på folks godvilje og dugnad i gitte tilfeller. For den som har fulgt med på koronabehandlingen, ser med all tydelighet at den er like eksperimentell som regjeringens alle reformer. Her forelå det ingen planer.

Den eneste planen regjeringen har, er at den Ingen planer har. Regjeringens oppførsel har med all tydelighet vist oss hvem som er de verste unnasluntrerne. Kvinner som menn.

Det som har foregått fra regjeringshold i sakens anledning, er egentlig bare ett spill for galleriet. Se hva som har skjedd og som har foregått siste året, fra mars 2020 til dags dato..

Hadde de hatt en plan eller i det minste noe som lignet, tror jeg mange liv ville vært spart.

Årsaken er den, at all denne vinglingen er forårsaket av at regjeringen selv sto i ett dilemma, da det viser seg at alt som har foregått er ett resultat av at, de må verne om sine kjernevelgere, samtidig som de vil gi oss vanlige folk den tro at de jobber for hele nasjonen.

Noe som ikke er tilfelle, viser det seg.

Det er ikke mange hurrarop fra regjeringshold til de kommuner som har greid å styre unna, som tidlig og nøkternt valgte føre var-prinsippet, i stedet skal de påtvinges disse samme restriksjoner som Oslo og andre stor byer, noe som for disse kommunene vil virke enda mer negativt.

Det forundrer meg stort at ingen i opposisjon på tinget har stilt tilsvarende spørsmål som jeg gjør her.

Undrende