Gå til sidens hovedinnhold

Det er ingen grunn til å sole seg i glansen. Bodø er ikke en attraktiv by

Det bygges høyt og mye i Bodø sentrum. Ledige byrom tettes. Byen blir mer kompakt.

Apropos Dette er et leserbrev, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siktlinjene mot havet utfordres. I 2016 ble Bodø kåret til Norges mest attraktive by. Juryen pekte på prosjektet Ny by - ny flyplass, men falt spesielt for satsingen på boliger, kultur og gode byrom i sentrum.

Det er ingen grunn til å sole seg i glansen av tidligere kåringer. Bodø er ikke en attraktiv by om man legger folketallsutviklingen til grunn. Både øyeblikksbildet og framskrivningene er dyster lesning. Ikke bare for Bodø, men også for Tromsø og landsdelen for øvrig.

Flyttingen av flyplassen er fortsatt ikke vedtatt. Det politiske trøkket på ny flyplass må derfor ha høyeste prioritet fra lokale politikere til pengene bevilges. Samtidig må det skapes nye arbeidsplasser, gode bomiljøer og satses på utdanning, kultur og fritidsaktiviteter.

Over 80 prosent av Norges befolkning bor i byer eller tettsteder. Unge digitale og urbane mennesker er ikke opptatt av eneboliger, bil og garasje. De vil ha fleksible og sentrale boliger til overkommelig pris. De vil ha byrom hvor folk kan møtes, gå, oppleve og se hverandre. Byer er mennesker. Byer er møteplasser. Derfor er utformingen av omgivelser som legger til rette for mennesker og aktivitet avgjørende for at folk skal møtes, trives og kunne bevege seg enkelt.

Det er tatt gode grep de siste årene. De to kulturkvartalene har løftet byens utseende og skapt stolthet. Spesielt biblioteket er blitt et aktivt byrom for gode opplevelser, både inne og ute. Glasshuset har vært avgjørende for å styrke sentrum som handelsplass og møtested. Vedtaket fra 2014 om å åpne for boligbygging i sentrum har også satt fart i en positiv utvikling. Det til tross for at flere av boligsatsningene har vendt ryggen til menneskene i stedet for å skape nye gode byrom.

Heldigvis er det mange spennende planer på gang. Rådhusparken og Solparken sto ferdig i juni. Den nye skateparken ved Bodø videregående skole er blitt populær. Snart åpner aktivitetspark med kunstisbane ved Fylkeshuset. Små grep som å lage en minipark mellom to busstopp i Rønvikgata gir positiv effekt. Bystyret har vedtatt en ambisiøs plan for oppgradering av parker og grøntanlegg i sentrum.

Byggingen av Ramsalt og nytt hotell i Sjøgata åpner endelig for aktivitet langs kaikanten og for en sammenhengende havnepromenade som kommer til å bli mye brukt. Byplansjefens planer om å stenge Moloveien for å utvikle gågate og nye byrom med uteliv, aktiviteter og serveringssteder er det bare gode grunner til å applaudere.

Slike grep kan bidra til at Bodø igjen blir en attraktiv by i vekst. Det forutsetter tett samarbeid mellom gårdeiere, utbyggere, næringsdrivende og kommunen.

Kommentarer til denne saken