Den fantastiske suksessen som vi nordlendinger opplever gjennom Bodø/Glimt blir av mange sett på som naturstridig. Bakgrunnen er at Bodø med omland ikke har så mange innbyggere og følgelig ikke så stort næringsliv eller så stor tilgang på lokale talenter som større byer har.

Eksperter med og uten peiling forsøker å finne ut av hvordan denne suksessen kan være mulig med utgangspunkt i en såpass liten by. Foran hver eneste sesong antar de samme eksperter at klubber i de store byene, altså Oslo, Bergen og Trondheim, kommer til å gjøre det veldig bra. Argumentet som har størst tyngde i dette resonnementet er at disse klubbene har så mye større potensial enn en klubb med utgangspunkt i den relativt sett lille byen Bodø.

Vålerenga har for eksempel et helt fantastisk potensial med den folkerike hovedstaden som utgangspunkt. Det samme har Brann i landets nest største by. Og for ikke å glemme Rosenborg hvor potensial også forsterkes av tradisjoner og masse penger på bok.

Så skjer det altså gjentatte ganger at disse storbyklubbene ikke er i nærheten av å prestere opp mot hva det såkalte potensialet skulle tilsi. I år ble det ekstra tydelig med RBK på en pinlig svak 5. plass, Vålerenga enda lenger ned og selveste Brann på kvalifiseringsplass.

Alle disse fordelene en stor by og et folkerikt nedslagsfelt skal utgjøre, hjalp ikke disse «storklubbene» i år og har vel ikke gjort det på flere år.

En klubb fra en relativt liten by som Bodø setter en ny standard i norsk fotball mens Vålerenga, Rosenborg og Brann surrer rundt uten å få det til. Det er nesten som man skulle tro at jo større såkalt potensial en klubb har, jo svakere går det.

Min påstand er at det virkelige potensialet i en klubb ikke henger sammen med antallet innbyggere eller hvor mange rike bedrifter som holder til i nærheten.

Det er ikke tallet på innbyggere som er avgjørende, men HVEM disse innbyggerne er. Det virkelige potensialet ligger i menneskene i og rundt den klubben eller arbeidsplassen det er snakk om. Og det igjen betyr at stor by slett ikke trumfer liten, selv om altså veldig mange lever i den troen.

Vi har alle mye å lære av fenomenet Bodø/Glimts seneste år, og den kanskje viktigste lærdommen er at det slett ikke er størrelsen på byen det kommer an på. Som en god venn sa det:

– Hvis det er sånn å forstå at Vålerenga har et stort potensial, er jeg glad for at ikke Glimt har det.