De to campingplassene i Saltstraumen mener Bodø kommune ikke holder løftet om å følge opp ulovlig camping under Saltstraumbrua. Der parkerer bobilene tett i tett, selv om det er skiltet med forbud. Årsaken er at turistene vil spare penger, og komme nærmere vannet.

Villcamping er i hovedsak et negativt uttrykk som brukes om camping, særlig med bobiler men også med telt, på andre steder en tilrettelagte campingplasser. Dette i motsetning til fricamping, som defineres som å slå leir og overnatte der det ikke er uttrykkelig forbudt. Selv om det ikke er forbudt, kan det likevel være til stor sjenanse. Blant annet har turistmagneten Lofoten opplevd at det er satt opp telt på kirkegården, rett ved gravstøttene. Det er åpenbart lite ønskelig.

Villcamping er et stort problem over hele landet, og noen kommuner har innført streng regulering i de mest populære områdene. Det er blant annet iverksatt teltforbud flere steder i Lofoten. Blant dem som reagerer negativt, er Norsk friluftsliv, som mener allemannsretten innskrenkes. Det er en relevant innvending, men her må fordeler og ulemper veies opp mot hverandre. Slitasje på naturen, sjenanse for fastboende, forsøpling fordi nødvendige fasiliteter ikke finnes, og generell støy og trafikk kan være så stor at campingforbud er helt nødvendig. Da må allemannsretten vike.

At campingplassene taper inntekter fra bobiler og andre turister, er uheldig. Campingplassene har inntektene hovedsakelig fra turistsesongen, og skal overleve. I tillegg kommer forsøplingen, og den store brannfaren bobiler som er tett parkert, medfører. På campingplasser skal det være fem meter mellom dem. I mange tilfeller med uregulert camping, står bobilene så tett at dørene knapt kan åpnes. Brannvesenet advarer: Det kan være livsfarlig.

I tilfellet Saltstraumen er det Miljødirektoratet som eier området, men forvaltningen av parkeringsplassen der bobilene står, er det Bodø kommune som har ansvaret for. Kommunen har påtatt seg drifts- og tilsynsansvar, men skyver likevel fra seg ansvaret og viser til at forbudsskiltet er privatrettslig, og derfor ikke kan håndheves. Det er i utgangspunktet heller ikke forbudt for bobiler å parkere på merket parkerings- eller rasteplass.

Nå innser imidlertid Bodø kommune at situasjonen er forandret siden forrige vurdering av saken, og at det må iverksettes tiltak. I den nye skiltplanen som vedtas i høst, må et forbud komme. Det er ikke en sommer for tidlig.