I dag, 1. april, kl 13 starter historiens første digitale fjernmøte i bystyret i Bodø, og der skal vi blant annet behandle delegering av bystyrets myndighet til formannskapet. Rødt, Venstre og Høyre har et fellesforslag om å avgrense delegeringa og heller gjøre ting så normalt som overhodet mulig, men som fjernmøter. Det er i kriser vi kan vise hvilke demokratiske prinsipper vi virkelig står for. Vi som lokalpolitikere er nødt til å trå varsomt i den kritiske perioden vi er inne i, hvor det er viktig å stå samlet rundt de helsemessige tiltakene for å beskytte Bodø, Norge og verden.

Samtidig er det ekstra viktig i kriser som dette å verne om våre demokratiske prinsipper, verdier og tradisjoner, siden erfaringer har vist at det gjerne er i krisetider at disse er ekstra sårbare. Alle kriser har også politiske sider, noe debatten på stortinget rundt for eksempel rettigheter til dagpenger viser. Alle tiltak har noen sosiale effekter, og det er vår oppgave som politikere å kritisk drøfte hvordan vi kan løse disse best mulig. Etter hvert som krisen blir stadig mer alvorlig, blir det ikke desto mindre viktig å drøfte de politiske og samfunnsmessige sidene ved krisen, og hvordan vi som lokalpolitikere best kan ta vare på Bodøsamfunnet ikke bare dag for dag, men også for fremtiden.

Selv om vi har forståelse for at den politiske ledelsen i kommunen er nødt til å prioritere kriseberedskap i sitt daglige virke, mener vi likevel at det er viktig og riktig at bystyret ikke settes på sidelinjen, men inkluderes gjennom å arrangere elektroniske møter slik som vi har gjort i dag. På denne måten kan vi sikre at bystyrerepresentantene har tilstrekkelig informasjon til å ivareta sin funksjon, nemlig å være et folkevalgt organ som kan løfte og drøfte viktige spørsmål også i den vanskelige situasjonen som vi er i nå.

Et demokrati uten rom for kritiske røster, er ikke et demokrati, og i en krise som dette er det ekstra viktig at også de kritiske spørsmålene reises og drøftes, siden det er viktig for å ta de rette beslutningene. Jeg håper bystyreflertallet tar til fornuften og støtter fellesforslaget til Rødt, Venstre og Høyre i dag, og at vi satser energien vår på å sikre et bredest mulig demokrati heller enn å unødvendig innskrenke det i krisetider.