Gå til sidens hovedinnhold

Det er et ubestridelig faktum at vi ikke kan leve av uberørt natur alene

Artikkelen er over 1 år gammel

Apropos Dette er et leserbrev, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norsk vindkraft sliter i motvind. Ikke av den typen som kan brukes til å skape energi. Om man da ikke regner aggresjon, sinne og hat som utvinnbare kraftkilder.

Knapt ett vindkraftprosjekt er lagt fram uten kraftige lokale motreaksjoner. Enten det handler om ødelagt utsikt, fugler som drepes eller tvil rundt lønnsomhet.

Personlig tilhører jeg dem som mener at vindmøller kan være riktig så vakre, men de ødelegger utvilsomt natur, som så mange av de aktiviteter vi mennesker setter i gang.

Det er et ubestridelig faktum at vi ikke kan leve av uberørt natur alene. Vår velstand avhenger av at vi bruker naturen for å skape verdier. Enten vi snakker vannkraft, olje, fisk, mineraler eller dyrehold.

Så bør det være et absolutt mål å få mest mulig ut av bruken, med minst mulig skade på naturene. Både av hensyn til naturen selv, vårt eget velbefinnende og muligheten for at kommende generasjoner skal få samme muligheter som oss.

Dette er ikke minst blitt aktualisert av klimakrisen, som setter i spill hele økosystemers overlevelse. Uansett årsak til krisen er det ingen tvil om at mennesket som klodens eneste art med evne til langsikt, bevisst planlegging har et enormt ansvar for å dempe skadevirkningene av denne utviklingen.

Ett ledd i dette er utvilsomt å utvikle energikilder som belaster klimaet mindre enn de vi bruker i dag.

Det er bred enighet om at vind er en slik energikilde. Så kan vi alltid diskutere hvordan, hvor og i hvilken grad.

Det krever naturinngrep, men det finnes en måte å redusere disse på, og dempe konflikten med berørt lokalbefolkning: Det er å legge vindmøllene til havs.

Dette er da også et arbeid som er i gang. Regjeringen åpnet åpnet nylig to havområder i Sør-Norge for havvind, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Flere planer finnes, men foreløpig ønsker regjeringen ingen slike planer i Nord-Norge. På et spørsmål i Stortinget i slutten av juni svarte Olje- og energiminister Tina Bru (H) at det er viktig å ta seg tid til gode prosesser, og ba Nord-Norge ha tålmodighet.

Det er en type svar Nord-Norge er godt vant til. En slags reservat-tankegang der det åpenbart legges mer vekt på vern mot nord enn andre steder i landet.

I visse tilfeller kan det være forståelig oljeutslipp blir mer skadelig jo lenger nord vi kommer, men det er vanskelig å se at det skal gjelde havvind.

Havvind har et enormt potensial på sikt, både nasjonalt og internasjonalt, så igjen risikerer Nord-Norge å stilles utenfor et industrieventyr som primært kommer Vestlandet til gode.

Nå er ikke mangel på kraft det største problemet for nordnorsk industri, men det kan fort endre seg.

Norge skal framover bruke mye strøm på å elektrifisere oljeplattformer, biler, skip og kanskje også fly. I tillegg kommer en satsing på hydrogen, som også vil kreve enormt mye strøm.

Her kan havvind spille en nøkkelrolle, og nordnorsk industris fordel med tilgang på lokal kraft kan forsvinne. For i motsetning til aggresjon, sinne og hat, kan motvinden til havs brukes til energiproduksjon.

Til beste for det grønne skiftet, industrien på Helgeland og folket i hele Nord-Norge. Om vi får lov til å være med denne gangen, da.

Kommentarer til denne saken