Vi er de største problemløserne som noen gang har eksistert på jorden. Vi skjønner problemet, og vi vet hvordan vi kan stanse utslippene. Vi må lære sammen, og bruke denne muligheten til å skape en ny og likere verden.

Sir David Attenborough i sin tale til verdens ledere under klimatoppmøtet i Glasgow.

Det pågår et klimatoppmøte i Glasgow, og igjen skal vel politikerne kaste blår i øynene på de som håper på tiltak som monner.

Og om det skulle komme skikkelige forslag, så ta deg f... på at det vil bli store protester med den følge at politikerne gjør det de kan for at vi ikke skal merke noe til det.

For det grønne skiftet gjør at vi må endre noe av vår måte å leve på. Fossilfri energi må produseres, og det tar faktisk mye mer plass enn fossilproduksjon. Energien i oljen bare den sånn røflig 100x100 meter store Statfjord A-plattformen henter opp fra dypet krever særdeles mange kvadratkilometer med sol- og vindkraftparker.

Det grønne skiftet skal ikke bli lett å få til. For i det Attenborough ser som en skjebnetid for kloden vår, er det mange andre hensyn enn klimaet å ta.

En fersk dom fra Høyesterett for eksempel. Dommen kan bety at produksjonen av 7-8 tonn reinkjøtt i året, blir ansett som viktigere enn vindkraftproduksjon til 100.000 husstander. For enkelte jurister mener nemlig at anlegget i Fosen må rives på grunn av dommen. Andre er uenige.

Som finnmarking er jeg vokst opp med at mange utbygginger havner i konflikt med reindriften, men det hindret ikke reintallet fra å øke så mye at Staten til slutt måtte gripe inn med tvangsslakting.

Så har vi spørsmålet om en viss mulighet for en midlertidig skade i en nordnorsk fjord viktigere enn en gruve som gjøre Norge til en storleverandør av metallet kobber som er en så sentral ingrediens til det grønne skiftet vi er så avhengig av?

For ikke å glemme bensinpriser. Mange eksperter er skjønt enige om at CO2-avgift er veien å gå. Forurenser skal betale. Og det sier politikerne også, men ikke når det gjelder bilister altså. For blir det dyrere for bensin så skal vi fossilbilister kompenseres på annet vis slik at det ikke blir dyrere å bruke bilen.

Ja da, heia klimaet sier vi.

Det er et problem for klimaet, og våre fremtidige generasjoner, at frykten for eventuelle økte forskjeller i samfunnet er større enn frykten for klima.

Og når Senterpartiet stakkarsliggjør Distrikts-Norge og sier at det er umulig med elbil her så tenker jeg at nå har han Trygve vært for lenge i Oslo med dressen sin. Er det noe som kjennetegner distrikts-Norge så er det det at her bor vi i eneboliger. Og det er faktisk eneboliger med innlagt strøm, så det er null problem å lade bilene sine. Da er det verre for de som bor i blokk i Oslo.

Og lykke til med å bygge jernbane fra Fauske og nordover. Om det er vanskelig å bygge kraftlinjer i nord, så er det bare å vente på reaksjonene når skinnegangene skal legges.

Miljøkampen er nemlig fylt med gode formål som kommer i konflikt med hverandre.