Vi lever i urolige tider. Den gamle verdensorden er under økende press, og det stiller et lite land som Norge overfor stadig nye utfordringer. Enten de kommer fra en amerikansk president som truer med å forlate Nato, eller en russisk som invaderer naboland.

Det krever en mer fleksibel forsvars- og sikkerhetspolitikk enn under den kalde krigen, da frontene var klare. Det betyr også at gamle ordninger og strukturer hele tiden må vurderes på nytt. Det er slik sett et godt tegn for norsk sikkerhetspolitikk at vi har fått en forsvarssjef som viser vilje til å tenke nytt.

Han er ikke den første, alle våre seneste forsvarssjefer har vært nødt til å forholde seg til skarpe endringer i den internasjonale situasjonen. Det har skapt mye uro innad i Forsvaret, og utad et inntrykk av vinglethet. Det er nok mer et uttrykk for den nye situasjonen Norge står i, der evnen til raske omstillinger er blitt viktigere enn før.

Utfordringen er å balansere dette med en mer langsiktig tenkning, for de mest grunnleggende forutsetninger for vårt Forsvar er de samme; vår nærhet til Russland og tilknytning til en vestlig allianse.

Det er dette forsvarssjef Eirik Kristoffersen griper fatt i når han overfor Nationen sier at han vil ha et Forsvar som ser mest mulig likt ut i fred, krise og krig, og samtidig beskriver Nord-Norge som den spisse enden av vårt forsvar. Som en konsekvens av denne langsiktige, strategiske tenkningen ønsker han å flytte Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan.

Dette er faktisk i tråd med hva Stortinget vedtok i 2012. Flytteprosessen var godt i gang, da Forsvarssjefen reverserte flyttingen, basert på nye vurderinger av sikkerhetssituasjonen. Det ble møtt med protester fra Bodø, men Stortinget aksepterte at forutsetningen var endret.

Mye har skjedd siden da, ikke minst et stadig mer aggressivt Russland, og dermed revurdere Forsvarssjefen igjen sin posisjon. Det er som sagt del av den nye virkeligheten; når verden rundt oss endres, må vi endre oss.

Denne gang er det politikerne rundt Rygge som reagerer. Lederen i Moss Høyre mener forslaget er mer preget av at Kristoffersen kommer fra Nord-Norge enn militære vurderinger.

Som vist over er det en ren konspirasjonsteori. Det finnes solide strategiske begrunnelser for flyttingen, dessuten bor Kristoffersen i dag selv i Moss og ikke Bodø.

Det er likevel lett å forstå reaksjonene, det handler om ca. 200 arbeidsplasser. De er like viktige for Moss som for Bodø. Men sett fra en rent sikkerhetspolitisk synsvinkel er dette en fornuftig flytting.

Det er å håpe stortingsflertallet også innser dette, og sørger for at dets vedtak fra 2012 endelig gjennomføres.