Riksvei 80 mellom Fauske og Bodø er rammet av nok en tragisk ulykke. En person ligger hardt skadd på sykehus etter at bilen han kjørte torsdag morgen ble tatt av et sørpeskred ved Kistrand.

Det har lenge vært kjent at dette er et svært skredutsatt område, og mannen var på jobb for Mesta i området. Ulykken er tragisk for både mannen selv, hans pårørende og arbeidskollegene i Mesta, men understreker også det akutte behovet for en kraftig utbedring av veien mellom Fauske og Bodø.

Primært av hensyn til trafikksikkerheten, men også fordi dette er eneste vei for tyngre kjøretøyer mellom Bodø og omverden.

Raset førte til en langvarig stengning av RV 80 og transport over åtte tonn anbefales ikke å kjøre over Misvær og Saltstraumen. Ved enda større ras risikere vi dermed at en by på over 50.000 innbyggere isoleres langvarig.

Det er uakseptabelt.

En av dem som reagerer er Fauskes ordfører Marlen Rendall Berg (Sp). Til AN sier hun at altfor mange liv har gått tapt på denne strekningen tidligere og at det er uforståelig at det ikke er gjort mer for å øke sikkerheten.

Det er lett å si seg enig med fauskeordføreren og stille seg bak hennes krav om at denne strekningen snarest kommer med på Nasjonal transportplan.

Dette dreier seg om Nordlands mest trafikkerte veistrekning, og det har lenge vært kjent at deler av den er sterkt rasutsatt.

Det foreligger også gryteklare prosjekter for økt trafikksikkerhet, blant annet av nettopp den strekninga der raset gikk. Det var derfor svært skuffende da det ikke ble bevilget fem flate øre til dette på årets statsbudsjett.

Det fikk blant annet leder i NHO Nordland Daniel Bjarmann-Simonsen – som er tidligere statssekretær i regjeringen som la fram budsjettet – til å uttrykke sterk skuffelse.

Både fordi prosjektet ville bidra til å øke trafikksikkerheten, men også fordi det vil fjerne en flaskehals for næringslivet og gi arbeid til lokale entreprenører som er hardt rammet av koronakrisen.

I tillegg til trafikksikkerhet er en utbedring av veien Fauske-Bodø nemlig akkurat den type prosjekter landet trenger nå.

Staten må etter hvert komme seg over fra direkte bedriftsstøtte til investeringer som sikrer ny aktivitet i næringslivet. Økt utbygging av infrastruktur vil i tillegg bygge varige verdier som både innbyggere og næringsliv kan ha nytte av når krisen er over.

I en slik tankegang passer RV 80 perfekt inn, her vil staten få maks igjen for sine investeringer. At veien ikke er inne på Nasjonal transportplan ennå bør slik sett ikke være et hinder.

Norge trenger mange nye prosjekter av denne typen framover og på RV 80 er vi klare til å begynne umiddelbart.