Gå til sidens hovedinnhold

Det er en for mange ukjent kamp om liv og død som brer seg gjennom den norske fjellheimen!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den todelte målsettingen skal sikre at man ivaretar både rovvilt og beitenæring. I beiteprioriterte områder skal terskelen for være lav for å tillate felling av rovdyr, mens beitenæringen skal tilpasses rovdyrene i rovdyrprioriterte områder. På nåværende tidspunkt ser man at forvaltningen som miljødirektoratet skal sørge for ikke blir gjort etter gjeldende vedtak.

SNO har bekreftet tap av rein til fredet rovvilt, seks tatt av jerv, fire av kongeørn, to av gaupe og samtidig er det 26 dyr som er tatt av fredet rovvilt, men man har ikke kunnet fastslå av hvilken art. Dette er innenfor beiteprioritert område i kommunene Hattfjelldal og Grane. Ti tusenvis av sau og lam står nå også og venter på å få komme ut på beite, og en ting er helt sikkert, flere av disse går en sikker død på beite i vente.

Skadefelling er en måte å felle rovvilt på, og skadefelling skal brukes for å ta ut individ som har gjort eller kan gjøre skade på husdyr eller tamrein, rovviltforliket i 2011 ble enstemmig vedtatt i stortinget. Men Sveinung Rotevatn som er klima- og miljøminister velger å la sin stabb se bort fra gjeldende stortingsvedtak. Det er mulig Rotevatn kun har lest om rovvilt i barnebøker eller sett dem i vakre naturprogram? Så my kan jeg i alle fall si at det er langt fra virkeligheten til en reindriftsutdøver og en bonde. Men Rotevatn er hjertelig velkommen til å ta del i opprydningen etter daglige massakrene.

Nå bør besluttende myndighet ta til fornuften og ivareta beitenæringen i de beiteprioriterte områdene. Det er på høy tid å ta våpen fatt for å kunne stoppe de mange tragediene som foregår i den Norske fjellheimen!

Kommentarer til denne saken