Våre hyppige angrep på Bodø kommune og manglende veivedlikehold, må for all del ikke oppfattes som kritikk av de som har ansvaret for utførelsen av arbeidet, og vurderingen av prosjektene. De gjør etter forholdene, en så god jobb som mulig!

Bodø bystyre derimot, tar dessverre ikke inn over seg hvor elendig det egentlig står til i deler av byen. det er nesten så man ikke skulle tro de beveger seg rundt i den samme byen.

Det er jo ganske kjent at vi i Bodø har et historisk stort og økende etterslep på veivedlikehold.

De siste tallene vi hørte for litt siden var et behov på minst 200 millioner, mens de årlige bevilgninger ligger vel i nåværende år på ca. 1,4 mill. Selvfølgelig varierer disse tallene avhengig av hvem som presenterer dem, og hva de tar med!

Det blir da noe vanskelig å forstå valget av en del andre prosjekt som absolutt ikke haster, og egentlig kanskje heller ikke er aldeles nødvendige, bortsett fra et evt. behov for markering av noe helt annet!

Vi håper og ber om en revurdering av kommende budsjett, slik at byens kjøretøy kan ferdes sikkert og problemfritt framover. Det burde jo hjelpe litt på med øket bombetaling og øket nedbetalingstid.