Da søknadsfristen for ny direktør ved Nordlandssykehuset gikk ut var det kommet inn tre søknader. Ikke ett vondt ord om dem, men ingen av de tre hadde noen som helst erfaring fra helsesektoren.

At så få søkte toppstillinga ved Nordlands største helseinstitusjon kom svært overraskende på mange. Det ble lansert flere forklaringer, ikke minst at jobben blir svært utfordrende.

De siste årene har for Nordlandssykehuset handlet om en konstant kamp med økonomien. Ombyggingen av sykehuset var kommet helt ut av kontroll, og har påført institusjonen store ekstra utgifter. Det har også gått ut over driften og ført til en stadig økende press både når det gjelder antall ansatte og tilbudet til pasientene.

Men der noen ser problemer ser andre utfordringer, og det gjorde det uansett oppsiktsvekkende at så få ønsket seg det som utvilsomt er en prestisjejobb, ikke bare i Nordland, men i Helse-Norge.

Nå synes heldigvis flere enn de tre første søkerne å ville ta utfordringen, og ifølge styreleder Odd Roger Enoksen er man i dialog med flere søkere som både har en solid helsefaglig og administrativ bakgrunn.

Enoksen sier til AN at styret antakelig vil ta en avgjørelse om veien videre mot slutten av denne uka.

Det er et svært viktig arbeid styret her må gjøre. Ikke bare for Nordlandssykehuset og Helse nord, men for oss alle. Nordlandssykehuset spiller en nøkkelrolle for helsetilbudet i hele Nordland.

Vi kan alle bli syke, og da er det avgjørende å ha et velfungerende sykehustilbud. Både lokalt, regionalt og i landsdelen. Her spiller Nordlandssykehuset en nøkkelrolle, og vil gjøre det i enda større grad i årene framover.

Som ansvarlig redaktør for Dagens Medisin, Markus Moe nylig sa det i AN: I stadig større grad blir det funksjonsfordelinger framover som i PCI-saken med UNN hvor det må gjøres gode avklaringer og være godt samspill rundt funksjonsfordelinger, personell og oppgavefordeling.

UNN vil være det sentrale sykehuset i Nord-Norge også framover, samtidig som behovet for sterke lokale sykehus også er blitt åpenbart.

Nordlandssykehuset spiller i dette systemet en slags mellomrolle. Den er ikke alltid like lett å fylle, og det krever en ledelse med både innsikt og gjennomføringskraft å fylle den godt. Samtidig som han eller hun må rydde opp i økonomien, og få de ansatte med på laget.

Feil person her kan vært svært skadelig for hele helsenordland. Det er derfor gledelig at søknadsmassen nå er utvidet, for det øker sjansene for å få tak i «rett» person.

Så forsvinner ikke problemene med det, men det vil utvilsomt gjøre det lettere å løse dem.