Bodø og Rana er i ferd med å finne sammen. Målet er å få vedtatt en detaljert samarbeidsavtale i løpet av denne måneden, en avtale der de sentrale utviklingsmiljøene i begge byer står sentralt.

Til AN sier lederen for Bodø kommunes nærings-, utviklings – og landbrukskontor, Stephan Skjelvan at et av Bodøs hensikter med avtalen er å ta et større ansvar for det som skjer i fylket ellers.

Mens adm.dir. Elnar Remi Holmen i BRUS sier Bodø har mye å lære av Rana når det gjelder å legge til rette for industribygging.

Dette er viktige og riktige påpekninger fra begge to, og det lover godt for det samarbeid som forhåpentligvis kommer i stand.

Bodø er fylkeshovedstad i Nordland, men har ikke alltid vært like flink til å ta det ansvar dette innebærer. Det er nå i ferd med å endres, noe denne avtalen er nok et bevis på.

Den kommer i etterkant av arbeidet med europeisk kulturhovedstad, der kommune og fylkeskommune har jobbet tett sammen for å sikre ringvirkninger langt ut over Bodø.

Det stadig bredere og dypere samarbeidet mellom næringslivet i Bodø og resten av Salten er et annet eksempel på at man tar dette ansvaret, med BRUS som ledende aktør.

Det er viktig at Bodø tar et slikt ansvaret, også ut fra ren egeninteresse. Næringslivet i Nordland er satt sammen av mange, men små aktører som bare kan lykkes om de evner å jobbe sammen.

Ikke minst gjelder dette stilt overfor de store utfordringer det grønne skiftet innebærer. Her ligger det industrielle utviklingsmiljøet i Rana helt i norgestoppen, og det er åpenbart noe Bodø både kan lære av og la seg inspirere av.

Ikke minst når man går i gang med å utvikle nye, grønne løsninger for Ny by-prosjektet.

Begge byer har dessuten ambisiøse planer når det gjelder flyplassutvikling, og der er synergieffektene helt åpenbare.

Et slikt samarbeid mellom fylkets to største kommuner er på mange måter naturlig, men det bør også gi inspirasjon til samarbeid med andre byer. Både i Nordland og Nord-Norge.

Byene har vært – og vil forbli – de klart sterkeste vekstmotorene i Nord-Norge, og de har mange felles interesser.

Ikke i strid med interessene til mindre folketunge områder, men som samarbeidspartnere og drivkraft i et samarbeid.

Salten som felles arbeidsmarkedregion er et eksempel på dette, og andre byer kan ta en lignende rolle i sine regioner, enten det handler om de andre helgelandsbyene eller Narvik og Svolvær.

Relativt små byer i nasjonal sammenheng, men lokale storebrødre med ansvar for sine omland.

Det er derfor all grunn til å bejuble samarbeidet mellom Bodø og Rana, og håpe andre lar seg inspirere til å følge opp.