Gå til sidens hovedinnhold

Det bør gjennomføres en prøveordning med gratis barnehage og SFO i distriktskommuner

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Mens norske distriktskommuner generelt sliter med folketallet, peker pilene oppover i Nord-Salten. I årets første kvartal steg folketallet i Steigen og Hamarøy med til sammen 20 personer.

Det skyldes primært større tilflytting enn utflytting, men også positive fødselstall. Det er noe nytt, etter at fødselstallene for begge kommuner har vært halvert de siste 50 årene.

Nå gjør ikke én svale en sommer. Så vi skal være forsiktige med å konkludere etter bare ett kvartal, men begge kommunene holdt folketallet stabilt i siste kvartal 2020 også.

Det kan tyde på at de verste utflyttingspresset er stoppet opp, mens innflyttingen tar seg opp. Særlig påtakelig er dette for Steigen, som hadde en netto tilflytting på seks personer i 2020.

Det kan være mange grunner til dette. En er utvilsomt koronapandemien som vi vet har dempet presset på storbyene. Ja, det flytter nå flere ut av Oslo enn inn til Oslo.

De fleste av disse flytter riktignok til de nærmeste nabokommunene, men ting kan uansett tyde på at pandemien har gjort det mindre attraktiv å bo i by. Og mer attraktivt å bo på landet.

Bare tiden vil vise om dette er en langvarig trend, og vel så viktig er nok den langvarige innsatsen sørlig Steigen har gjort for å rekruttere nye, unge innbyggere.

Flere Bolyst-prosjekter har spesifikt rettet seg mot barnefamilier, og ser ut til å ha lykkes. En av arkitektene bak er Aase Refsnes, selv ung innflytter i sin tid og prosjektleder for Bolyst.

I dag er hun ordfører i Steigen og naturlig nok stolt over hva kommunen har fått til. Det er da også noe andre distriktskommuner kan lære av: En målbevisst satsing på nettopp barnefamilier kan være en vei ut av befolkningskrisen.

Det ikke bare skaffer innbyggere i arbeidsdyktig alder til bygder preget av eldrebølgen, det skaffer også nye innbyggere i fertil alder, som kan bidra til å skaffe enda flere innbyggere. Distriktene trenger suksesshistorier som Steigen i en tøff tid.

Men Refsnes er samtidig klar på at krisen ikke er over, heller ikke for Steigen. Stadig flere eldre gjør det stadig vanskeligere å opprettholde fødselsoverskuddet. Dermed blir man helt avhengig av tilflytting.

Refsnes etterlyser derfor mer offensive grep for å få flere fødsler i distriktene. Den ferske Distriktskommisjonen er inne på det samme, og anbefaler blant annet en prøveordning med gratis barnehage og SFO.

Det er en meget god idé, men få distriktskommuner har råd til det dersom det ikke finansieres utenfra. Den hjelpen bør Steigen og andre kommuner få i en prøvefase, og er den vellykket vil satsingen etter hvert betale seg selv gjennom økning i arbeidsstyrke og skatteinntekter.

Kommentarer til denne saken