Avinor har varslet Samferdselsdepartementet om at de kommer til å utsette utlysning av anleggsentreprise for Nye Bodø lufthavn til januar. Dette innebærer at ferdigstillelsen av den nye lufthavna igjen utsettes, med fra seks til tolv måneder.

Det kommer på toppen av en tidligere varslet utsettelse fra 2026 til 2027. Dermed risikerer Bodø at en ny lufthavn ikke står ferdig før i 2028, to år etter det som tidligere har vært forutsatt.

Dette betyr ikke at prosjektet skrinlegges, men utsettelsen vil kunne skape store problemer for de lokale aktørene, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

Prosjektorganisasjonen for den nye bydelen som skal bygges må forlenge sine virketid, og det koster mye penger.

Dessuten skal Bodøs bidrag i stor grad framskaffes gjennom salg av frigitte arealer. Dette salget utsettes nå ytterligere, og det kan skape problemer med å oppfylle Bodøs bidrag til det spleiselaget Ny by – ny flyplass er.

Bodø og Nordland ber derfor samferdselsminister Knut Arild Hareide om å gripe inn. Hareide har tidligere slått fast at flyplassen skal flyttes, det samme har et samlet storting. Det er også satt av 200 millioner kroner til prosjektet på neste års satsbudsjett.

Ut fra dette er det åpenbart at statsråden bør bidra til at det finnes en rask løsning slik at en søknad til ESA om godkjenning av prosjektet kan sendes innenfor de gitt tidsrammene.

Avinor på sin side hevder at man ikke kan komme i gang før alle finansieringsløsningene er på plass og statsstøtten endelig vedtatt. Det vil si at de vil vente til statsbudsjettet faktisk er vedtatt i Stortinget.

Det er i strid med tidligere forutsetninger, der det har vært lagt til grunn at utlysning av kontrakter kan skje allerede nå, med forbehold om et godkjent statsbudsjett og godkjenning i ESA.

Det synes ikke å ha framkommet noe nytt i det siste som er til hinder for det, og mange samferdselsprosjekter kommer til å stoppe opp dersom underetater som Avinor alltid skal vente på et endelig vedtak i Stortinget.

Avinors økonomi er blitt hardt rammet av fallet i flytrafikk under pandemien, og det er lett å mistenke at det er den egentlige grunnen til at de vil vente.

Det er i så fall uakseptabelt. Regjeringen har vedtatt at flystripa skal flyttes, og Stortinget har sluttet opp om det.

Avinors vegring innebærer i realiteten av denne statlige etaten reduserer sin egen økonomisk utsatthet ved å overføre den i sin helhet på Bodø kommune. Det er fornuftig sett fra Avinors side, men kan ikke aksepteres ut fra noen form for rettferdighetshensyn.

Velgerne sa klart fra i høstens valg om hva de mener om en slik statlig arroganse overfor distriktene, og det bør Knut Arild Hareide også gjøre.