Brudd på flere lover, manglende respekt for arbeidslivets regler og en nesten total mangel på kontroll.

Slik beskrive direktør Arild Olsen ved Stormen KF situasjonen i foretaket han leder overfor kontrollutvalget i Bodø kommune. Skatteloven, regnskapsloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven er brutt.

Varelageret, med blant annet mye alkohol, har vært utenfor ledelsens kontroll, med mulighet for at man har kunnet forsyne seg fritt. Et lemfeldig forhold til tariffavtaler, med påfølgende ulikhet i behandlingen av ansatte i ulike avdelinger.

Bak lukkede dører redegjorde Olsen også for de mange personkonfliktene som har ridd Stormen omtrent fra begynnelsen av. Den redegjørelsen inneholdt begreper som «mangel på ledelse», «selvledelse» og «minste motstands vei».

Her skal det legges til at også Olsen har vært – og er – i konflikt med egne ansatte, med påstander om fryktkultur og hersketeknikker. Det som kom fram i kontrollutvalget er slik sett Olsens side av saken.

Blant de ansatte finnes det åpenbart flere som har et helt annet syn. Det gjør ikke Olsens påstander mindre alvorlige, men han bør kunne legge fram solid dokumentasjon på de påståtte lovbrudd. Dette bør så granskes av kommunen som eier. Viser det seg da at Olsen har rett er Stormen i en svært alvorlig situasjon.

Olsens påstander rammer spesielt tidligere direktør Rolf Cato Raade. Om han ikke har et direkte ansvar for alt, har det skjedd på hans vakt.

Det blir likevel feil å gi Raade hele ansvaret, eller tro at alt vil ordne seg nå som han er borte fra ledelsen. Raade har et åpenbart poeng når han til AN sier at han aldri har mottatt alvorlige anmerkninger på hvordan han har ledet Stormen. Samtidig som han har rapportert jevnlig til styret og Bodø kommune som eier, samt benyttet seg av kommunens kompetanse på blant annet regnskap og HR.

Spørsmålet blir derfor; hvor har styret og kommunens internkontroll vært i denne saken?

Mye tyder på at vi her er vitne til et helt system som har sviktet. Stormen er organisert som et eget kommunalt foretak, en populær modell i mange kommuner. Det gir en avstand mellom politikere og drift, men åpner også opp for at foretakene misbruker den frihet dette gir. Om det er det som har skjedd her, har også kommunen tatt altfor lett på sitt ansvar som eier.

For dette handler til sjuende og sist om den tillit befolkningen kan ha til ledelsen av Bodø kommune.

Hva det bør få å si for Stormens framtidige organisering er for tidlig å si, det viktige nå er å få dokumentert Olsens påstander, og – om de stemmer – få ryddet opp i driften. Og det må skje svært raskt!