- Dersom dette stemmer må styret gå

Annen modell: Stormen driver etter kompensasjonsmodellen, ikke utleiemodellen, som ble anbefalt av advokat Finn Lervik i 2013 og vedtatt i bystyret i 2014.Foto: Tom Melby

Annen modell: Stormen driver etter kompensasjonsmodellen, ikke utleiemodellen, som ble anbefalt av advokat Finn Lervik i 2013 og vedtatt i bystyret i 2014.Foto: Tom Melby

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Stormen konsert- og kulturhus har drevet på tvers av politisk vedtatt driftsmodell i flere måneder.

I 2013 leide Bodø kommune inn advokat og momskompensasjonsekspert Finn Lervik hos Øverbø & Gjørtz for å finne den beste driftsmodellen for Stormen.
 

Han konkluderte med at den såkalte utleiemodellen var den mest bærekraftige.
 

- En av årsakene til at jeg anbefalte denne, var at jeg så risikoen med den modellen som var brukt i forbindelse med bygging og drift av konserthuset i Stavanger. Denne kompensasjonsmodellen var allerede da under press fra ESA-domstolen, forklarer han til AN.

Les også: Kan bli momssjokk for Stormen

På tvers av vedtak

Bystyret vedtar 27. mars 2014 at Stormen skal driftes etter utleiemodellen. Implementering av driftsmodeller blir deretter kulturhusets ansvar. Dette presiseres ytterligere i formannskapet et par måneder senere.
 

Men: - Stormen driver etter kompensasjonsmodell, bekrefter kulturhussjef Rolf-Cato Raade i en SMS til AN.
 

I saksframlegget til formannskapet datert 25. juni i fjor, skriver rådmann Rolf Kåre Jensen:
«Det er grunn til å merke seg at det hefter relativ høy risiko for Bodø kommune om man velger å se bort fra foreliggende kunnskapsgrunnlag, særlig knyttet til mva-vurdering. Implementeringen av driftsmodell bør derfor skje etter de faglige eksterne råd som er innhentet fra advokat Finn Lervik».

Helomvending

I dag bekrefter rådmann Jensen at han er klar over at Stormen likevel ikke drives etter den modellen som ble vedtatt i bystyret.
 

- Det som har skjedd i ettertid, er at ei politisk styringsgruppe for Stormen har behandlet bygging og drift. Der sitter representanter fra alle politiske parti.
 

Gruppa hadde møte 1. oktober i fjor der det ble lagt fram en sak i forhold til driftsmodellen.
 

- Der orienterte styreleder Morten Jakhelln og kulturhussjef Rolf-Cato Raade om at de hadde hentet inn en konsulentrapport fra Ernst & Young. Dette ble også styrebehandlet.

Rådmannen orienterte formannskapet i november 2014.
 

- Skal ikke dette behandles i bystyret?
 

- Det var ingen signaler fra verken formannskapet eller styringsgruppa om at saken måtte opp i bystyret igjen.
 

Hovedforskjellen på de to modellene er at de forholder seg til forskjellige lover.

To lover

Med utleiemodellen har kommunen – som utleier av lokaler til avgiftspliktige eller kompensasjonsberettigede leietakere – fradragsrett i henhold til merverdiavgiftsloven.
 

Med kompensasjonsmodellen, brukt av Stavanger kulturhus, må man forholde seg til kompensasjonsloven. Kompensasjon ytes ikke ved utleie av lokaler eller når kommunene driver virksomhet som er i konkurranse med andre som ikke oppnår kompensasjon for merverdiavgiften.
 

- Utleiemodellen er kanskje ikke den mest gunstige, rent økonomisk. Men den er mer robust fordi den faller inn under et lovverk som er forutsigbart, sier Lervik.

Ikke overrasket

Stavanger konserthus alene har fått varsel om at de må betale tilbake over 256 millioner i momskompensasjon som er utbetalt i forbindelse med byggeprosjektet.
 

Advokat Lervik er ikke overrasket over de siste dagers oppslag om skattekravene mot kulturhusene i sør.
 

- Nei, det var nettopp denne situasjonen jeg tok høyde for da jeg anbefalte Bodø kommune å velge utleiemodellen. Hva kommunen har gjort etter det, vet jeg ikke, sier han.
 

Varsler oppvask

Svein Olsen (Rødt) varsler full oppvask dersom det viser seg at Stormen har drevet i strid med bystyrevedtak i et halvt år.
 

- Stemmer dette, må styret ta sin hatt og gå, sier han.
 

Han frykter for konsekvensene for kommuneøkonomien.
 

- Hvis det betyr at kommunen kan få et millionkrav mot seg, vil det rive grunnen under budsjettet.
 

Ordførerkandidat Ida Pinnerød (Ap) sier til AN at hun vil spørre om status i formannskapsmøtet onsdag.

Fikk «feil» svar, bestilte ny rapport

Styret i Bodø kulturhus bestilte en ny rapport om driftsmodell som ga motsatt anbefaling enn Lervik-rapporten.

Etter at bystyret hadde vedtatt driftsmodell etter advokat Lerviks råd, reagerte styret i Bodø kulturhus med å bestille en ny rapport, fra et annet konsulentselskap, som konkluderer med det motsatte: kompensasjonsmodellen

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Ernst & Young.

Styreleder Morten Jakhelln bekrefter at en slik rapport ble bestilt, men har på stående fot ikke mulighet til å utdype verken innhold eller hensikt med å forkaste anbefalingen fra Finn Lervik.

Rådmann Rolf Kåre Jensen har sin mening om hvorfor det ble bestilt en ny rapport:

- Det er nok dessverre slik at dette er et særdeles komplisert område, og det er ikke noen stor hemmelighet at det er ulik tolkning av regelverk og utfall. Men du har helt rett; den første rapporten baserte seg på advokat Lervik, mens kulturhuset sin rapport pekte på en annen konklusjon, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

Han peker på at kompensasjonsmodellen er den mest lønnsomme, rent økonomisk:

- Det er det ingen tvil om, og målet har hele tiden vært å få mest mulig penger inn til Stormen.


 

Kommentarer til denne saken