Derfor vil han trekke seg ut av politikken

Helsa strekker ikke til.