Statens vegvesen overfører administrasjonen av fylkesveiene til fylkeskommunene, men skal fremdeles være til stede i hele landet med en spissere organisasjon.

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud leverte mandag sitt forslag til fremtidig lokalisering av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet.

Les mer: Tillitsvalgt etter forslaget: - Ikke så dramatisk som det kanskje høres ut som

- Statens vegvesen skal nå bli en mer effektiv organisasjon. Vi skal fra 2020 ikke lenger administrere fylkesveier og vi skal samtidig fornye og effektivisere vår egen organisasjon og oppgaveløsning, sier Grimsrud i en pressemelding.

- Med vår solide fagkompetanse skal vi bidra til å gjøre folks hverdag enda enklere og tryggere. Vi skal levere funksjonelle tjenester og sikre riksveier med mindre bruk av penger, legger han til.

Les mer: Statens vegvesen omorganiserer. Trodde Bodø skulle få egen divisjon – slik blir det trolig ikke

Forslaget

I forslaget fremkommer det blant annet:

 • Seks nye divisjoner opprettes og en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo flyttes til disse divisjonene.
 • Ledelsen av divisjonene foreslås plassert på følgende steder
  • Divisjon Veg: Tromsø
  • Divisjon Transport og samfunn: Trondheim
  • Divisjon Utbygging: Bergen
  • Divisjon Trafikant og kjøretøy: Arendal
  • Divisjon IT: Drammen
  • Divisjon Fellesfunksjoner: Moss
 • Det blir opprettet fem regionale sentra blant annet med ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv i BodøMoldeLeikangerArendalog på Lillehammer. Det vil dermed skje med utgangspunkt i der Statens vegvesen i dag har sine regionvegkontor. Dette vil være geografiske avdelinger for divisjonene Veg og Transport- og samfunn.
 • 22 av dagens 74 trafikkstasjoner legges ned.
 • Enkelte kontorsteder avvikles når ansatte på disse stedene går over til fylkeskommunen som følge av regionreformen.
 • Rundt 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes ut fra hovedstaden.

Behovet

Behovet for ny organisering kommer som en naturlig følge av flere forhold:

 • Rundt 1.850 overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene som følge av regionreformen (rundt 6.800 ansatte i Vegvesenet i dag)
 • Færre og færre trenger å dra til en trafikkstasjon fordi flere og flere av oss nå bruker Statens vegvesens digitale, nettbaserte selvbetjeningsløsninger
 • Generelle krav til effektivisering av organisasjonen vil medføre en ytterligere nedgang i antall ansatte fra mot 2024.