Denne uken hadde vi nyheten om at elbiler i gjennomsnitt har mange flere skader enn biler som går på diesel og bensin. Det viser tall fra forsikringsbransjen.

Bilskadekontoret til Finans Norge har på forespørsel fra bransjenettstedet Bilbransje24 hentet ut skadestatistikk for 2019. Dette gjøres gjennom skadetakseringssystemet DBS, som alle forsikringsselskapene må bruke for å utføre en skadetakst.

Tallene fra Finans Norge viser at 14,3 prosent av elbil-bestanden i fjor var gjenstand for en skadetakst gjennom DBS, sammenlignet med 13,3 prosent i 2018.

Til sammenligning var tallene for bensin- og diesel-biler på rundt 9 prosent.

Neppe bare én årsak

Mest skader av alle bilmerker er det Tesla som har. I 2018 var 20,4 prosent av alle Teslaer på norske veier gjenstand for en skade. Det er et svært høyt tall og dette tallet var identisk for 2019.

Mens Tesla innehar den noe tvilsomme førsteplassen på skadestatistikken, var det bensin- og dieselbiler fra Citroën, Opel og Peugeot som hadde den laveste skadefrekvensen i fjor, ifølge DBS.

Men hvorfor kommer Tesla så dårlig ut? Vi har spurt redaktør i Bilbransje24, Trygve Larsen. Han er en av de som har fulgt bilbransjen og bilindustrien tettest her i Norge i en årrekke.

– Det er nok ikke bare én grunn, men flere og sammensatte grunner til dette. Bilene er jo både fysisk store og tunge. De har nok også et design som gjør de litt uoversiktlige, i tillegg snakker vi gjerne ytelser som en heftig sportsbil. Ikke alle klarer å håndtere det.

Han viser også til de store skjermene man bruker i Tesla.

– Man må ofte ta blikket bort fra veien for å bla i menyer. Et lite øyeblikks uoppmerksomhet kan være nok til at uhell skjer, påpeker Larsen.

Statistikken sier ikke noe om hvor omfattende skaden er. Det er altså bare antall skader man har oversikt på.

Falsk trygghet

Larsen mener det er et paradoks at et bilmerke med så mye sikkerhetsutstyr ombord, topper skadestatistikken.

– Ja, det er jo på en måte det. Min teori her er at mange kanskje stoler litt i overkant mye på dette. Man får kanskje litt urealistiske forventninger til at bilen selv skal redde dem ut av en knipe. Alle systemene kan rett og slett gi en falsk trygghet og gjøre bilføreren mindre aktsom.

– Kanskje hadde man dette litt mer i fingerspissene og ryggmargen tidligere, når man ikke hadde sensorer og kamera for den minste lille ting. Man måtte rett og slett følge mer med selv, og ta et større ansvar som fører, avslutter Larsen.

Mange kommer fra mindre biler

Selvfølgelig er også Tesla selv kjent med denne ikke altfor glamorøse skadestatistikken.

– Uhell kan skje den beste. Inntil ganske nylig leverte jo Tesla kun Model S og Model X, som er store familiebiler. Vi ser av vår innbyttestatistikk at kundene våre ofte kommer fra vesentlig kortere og smalere biler. Det er klart at en større bil krever en viss tilvenning for sjåføren, selv om vi har gode og brukervennlige sensorsystemer, sier Even Sandvold Roland som er Senior Communications Manager hos den norske Tesla-importøren.

Om kjørelengde og bruksmønster på Tesla sine modeller sier han dette:

– Erfaringene våre viser at eiere av Model S og Model X kjører betraktelig lengre enn den gjennomsnittlige norske kjørelengden på i overkant av 12.000 kilometer i året. Tall fra forsikringsselskapet Codan viser at oppgitt årlig kjørelengde for Model S og Model X-eiere i snitt ligger på omlag 20.000 kilometer.

Brukes mer

Sanvdvold Roland viser også til undersøkelser gjort av Elbilforeningen, som viser at Tesla i langt større grad enn elbiler fra andre merker brukes som familiens hovedbil. Det innebærer hyppigere bruk, økt kjørelengde og dermed risiko for skader.

– Vi tror disse faktorene i sum forklarer mye rundt skade-statistikken, avslutter Sandvold Roland.

En siste faktor som også kan bety påvirke tallene, er at Tesla er relativt dyrere å reparere. Mye elektronikk, utstrakt bruk av aluminium, kompliserte strukturer og moderne teknologi bidrar til det.

Resultatet kan bli at også mindre skader tas som forsikringssak og dermed kommer med i statistikken.