Slaget om Nord-Norge på Alfheim søndag gir oss en god anledning til å snakke om framtiden for nordnorsk fotball. I dag har landsdelen et lag i norgestoppen med en sterk økonomi og et annet lag som i gode perioder holder seg godt over nedrykksstreken i Eliteserien, men som sliter stort økonomisk. Befolkningsutviklingen i Nord-Norge er nedslående, og det kreves stadig mer av et lag i nord å hevde seg internasjonalt.

Dette er bakteppet og forhold vi må ta inn over oss om vi skal drøfte hvordan nordnorsk fotball skal utvikle seg. Vi er rett og slett nødt til å innse at Nord-Norge ikke er større enn at vi må stå sammen om landsdelen skal ha et lag godt nok for Europa og et sterkt fotballfaglig miljø – et miljø som ikke bare kan sørge for et stabilt godt lag blant de beste i Norge, men også et miljø som kan få ansvaret for å utvikle unge spillere.

På samme måte som hele landsdelen står bak mange forskjellige fagmiljøer i Tromsø, både på universitetet og på universitetssykehuset, må vi i fellesskap sikre at det sterke fotballfaglige miljøet som er bygget opp på Aspmyra ikke forvitrer. Vi må rett og slett verne om de sterke fagmiljøene i nord, og det sterkeste fagmiljøet for toppfotball helt opp på europeisk nivå finner du i Bodø. Dette er et fagmiljø som ikke må ødelegges av et usunt nordnorsk mesterskap som kun er fordel andre fotballmiljøer lenger sør i landet.

Konsekvensen av dette er at fotballen i nord må samle seg om en struktur hvor Bodø/Glimt får ansvaret for å lede et regionalt samarbeid med målsetting å sikre landsdelen en klubb blant de beste i landet og med hyppige opptredener i Europa. En slik struktur vil også innebære at Glimt får hovedansvaret for å sikre at landsdelens beste spillere får det fotballfaglige tilbudet som passer den enkelte, og – ikke minst viktig – at klubbens sterke økonomi også kommer andre klubber og fotballmiljøer i nord til gode.

Det er sikkert ikke lett for den mest ihuga TIL-supporter å se for seg at klubben deres blir en viktig brikke for Bodø/Glimts suksess i årene som kommer. Men etter hvert kommer nok også tromsøfolket til å innse at det beste for landsdelen er at bodøklubben får de aller beste rammevilkår for å sikre Nord-Norge et topplag på europeisk nivå.

Dessuten er det jo viktig å forstå at Glimt gjerne lar de største talentene få hospitere i Tromsø for å ta de nødvendige stegene. Isak Helstad Amundsen er et godt eksempel på hvordan et slikt samarbeid kan fungere, Lasse Nordås et annet.

Framtiden for nordnorsk fotball, som på så mange andre områder, er avhengig av at vi i Nord-Norge klarer å samle oss. Før man kan enes om en Nord-Norge-bane i det fjerne, bør man samle seg bak Glimt-lokomotivets ferd gjennom Europa.

PS: Her kan du kose deg med høydepunktene fra fjorårets kamp på Alfheim - god fornøyelse!

Høydepunkter TIL - Glimt 2021