BROOM: Takboks er populært tilleggsutstyr for norske bilister. Knapt noe annet land har så høyt salg av takbokser som Norge, og ingen andre er like opptatt av hvordan boksen ser ut.

Men en del andre ting er viktigere, og da handler det om sikkerhet. Grunnleggende viktig er det at boksen er riktig og solid festet til takstativet, og at den ikke lastes tyngre enn tillatt. Hvor mye du kan laste på taket på din bil står i instruksjonsboken, og så må du trekke fra vekt av stativ og takboks før du ser hvor mye du har lov til å ha i boksen.

Dette er særlig viktig fordi mye last på taket løfter tyngdepunktet i bilen, og dette kan gi sterke utslag på kjøreegenskapene i visse situasjoner.

En takboks er utsatt for vind, og risikoen for at uhell kan skje, øker med vindstyrke og hastighet. Derfor oppgir produsentene av takbokser en maksimal hastighet ved kjøring med boks på taket.

Hos produsenten Packline er anbefalingen klar:

Høyere tyngdepunkt kan gi problemer

– I våre monteringsanvisninger står det at man ikke skal kjøre fortere enn 130 km/t med takboks. Her i landet er dette lite aktuelt, og vi har testet våre bokser i langt høyere hastigheter uten uhell. Men mange ting spiller inn, og vi anbefaler altså at man holder seg under 130 km/t, sier daglig leder Lars Johnsrud i Packline.

– Vi ser hvert år at mange tar kontakt med oss før de skal på biltur i Europa, og spør hva vi anbefaler. Hvis man ikke er vant til å kjøre fort, vil man lett oppleve at tyngdepunktet i bilen løftes når man bruker takboks. Dette kan føre til at man mister kontrollen over veigrepet.

– Vi forklarer gjerne folk om farene som kan oppstå ved rask unnamanøver, sidevind eller bråstopp. Alt dette kan bli mer merkbart jo mindre og lettere bilen er, understreker Johnsrud.

Tesla-løsning vekker oppsikt – men er den lovlig?

Lås alltid med nøkkel

– Det skjer ganske ofte at skibokser løsner eller åpner seg under kjøring. Dette skyldes normalt høy fart eller kraftig vind – eller en kombinasjon av de to. Feil pakking av skiboksen gjør risikoen høyere, enten ved at det er mye vekt i boksen eller at innholdet ikke er godt sikret, sier Svein Skovly, leder innovasjonslab i Fremtind Forsikring.

– Nylig hadde vi et tilfelle hvor kunden hadde kjørt over en stor bro nordpå. Det blåste kraftig, og vinden røsket av lokket på boksen med den følge at to par alpinski fulgte med til sjøs.

Et vanlig problem er at folk bare vrir lukkemekanismene i låst posisjon uten å låse med nøkkel. Da kan bevegelser under kjøring fort føre til at mekanismen åpner seg, og «katastrofen» er et faktum, sier Skovly.

NAF advarer: Flere takbokser er livsfarlige i bruk

Noen gode råd

– Hvordan stiller dette seg med hensyn til erstatning?

–Man vil normalt få erstattet det som er ødelagt på bilens kaskoforsikring eller på reiseforsikringen. Hvis skiboksen løsner, og boksen eller innholdet skader personer eller kjøretøy, vil man være ansvarlig for dette. Problemene er størst med litt eldre bokser, og det er spesielt viktig å sjekke at alle låsepunktene er sikret og også at hengslene ikke har skader, sier Skovly videre.

Han har følgende gode råd før man drar på tur med takboksen pakket:

- Sjekk at takboksen er godt festet til bilen

- Sjekk at takboksen er riktig lastet og at innholdet i boksen er festet

- Sjekk at takboksen er låst og at hengslene ikke har skader.

Viktig å «følge boka»

– Det er absolutt på sin plass å advare mot høy fart og for tung last, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige Forsikring.

– De aller fleste takboksene er ikke laget for ekstremt stor fart på motorveiene i utlandet. Selv om det ikke er mange skader, så sier det seg selv at en takboks som løsner på motorveien er livsfarlig om den, med innhold, skulle treffe andre kjøretøy eller personer. Dette gjelder selvsagt også i Norge, for eksempel underveis til påskefjellet, sier Arne Voll videre, og understreker hvor viktig det er å «følge boka» når man bruker takboks:

Stabler til det sier stopp

– Man må sjekke og sikre at takboksen er festet skikkelig, og at man ikke overstiger den vekten takboksen er bygget for. En tungt lastet takboks endrer bilens tyngdepunkt og kjøreegenskaper vesentlig. Resultatet er økt risiko for skrens på bilen.

I tillegg må en pakke riktig i bilen, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner ved bråstans eller ved kollisjoner. Legg tunge ting så lavt og midt i bilen som mulig. Det vil si innerst i bagasjerommet. Løse gjenstander hører hjemme i bagasjerommet bak hundegitter eller bagasjenett.

Alt dette er noe vi snakker om daglig, og som de fleste kjenner til. Men når en skal pakke bilen og en ser at det blir plassmangel, glemmer en alt en har lært og begynner gjerne å stable til det sier stopp, sier Arne Voll til slutt.

Takboks på elbilen? Da bruker den mye mer strøm