Helsevesenet har de siste månedene gjort en kjempejobb med å kartlegge bodøværinger som risikerer alvorlig sykdom om de skulle smittes av covid-19. Enten fordi de har høy alder, eller en underliggende sykdom.

Ved hjelp av denne oversikten er 6.043 personer kontaktet og bedt om å vaksinere seg. Av disse har pr. nå 4.855 gitt positiv tilbakemelding, og er enten allerede vaksinert, eller har fått time for vaksinering.

Det betyr at nesten 2.000 bodøværinger i risikogruppene ennå ikke har meldt seg for vaksinering. Det er nesten 20 prosent av alle innkalte, og det er både overraskende høyt og svært skuffende.

Selv om det er helt frivillig i Norge å vaksinere seg, er det viktig å skjønne at man ikke bare utsetter seg selv for fare om man avslår vaksinering, man setter også mange andre i fare.

Når så mange som 20 prosent i de mest utsatte gruppene avstår fra vaksinen, lover det dessuten svært dårlig for hva som vil skje når tilbudet kommer til mindre utsatte grupper.

Det finnes ingen absolutt grense for hvor mange som må vaksineres før vi oppnår såkalt «flokkimmunitet», altså en tilstand der så mange er immune at smittespredningen stopper av seg selv. Det avhenger av mange faktorer, men antakelig kan tallet ligge et sted mellom 70–80 prosent av befolkningen.

Det er to måter å oppnå en slik immunitet på. Den ene er at mange nok er blitt smittet av sykdommen, den andre at mange nok er blitt vaksinerte. I India ser vi nå effekten av den første «metoden»; massedød på en ufattelig skala.

For oss gjenstår da bare én human metode; massevaksinering.

Det er dette helsevesenet nå jobber knallhardt for å få til. Og etter flere problemer underveis er vi nå endelig i ferd med å få opp farten, også i Bodø og Salten.

Det handler ikke bare om å redde liv, men også å få gjenåpnet samfunnet igjen. Får vi ikke mange nok vaksinert før sommeren er over vil nedstengingene måtte fortsette langt inn i høsten. I tillegg risikerer vi nye smittebølger, som både kan ta nye liv og forlenge restriksjonene enda mer.

Om man ikke har svært gode grunner er det derfor et uttrykk for egoisme å si nei til vaksinering.

Vaksineskepsis er intet nytt fenomen, men vanligvis er dette mest utbredt i land der folk mangler tillit til myndighetene. Den har vært relativt lite utbredt i Norge.

Det kan derfor være at årsaken til at så mange nøler er en annen. Kommunen har purret, og det har ført til noen flere positive svar, men ikke mange nok.

Vi vil derfor be folk tenke seg om en gang til nå. Vaksiner er gratis og de som nå brukes har svært få bivirkninger.

Det er som kjent ingen skam å snu, så derfor: Ta kontakt med kommunen, og ta vaksinen. Av hensyn til dere selv, og alle andre.