↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

481 22 969

Besøksadresse

Olav V's gt. 107 A
8001 BODØ
  1. Beskrivelse

Odd Harry Hansen driver vaktmestervirksomhet i Bodø og utfører følgende tjenester:
- Oppussing / vedlikehold av boliger og bygg
- Generell vaktmestertjenester etter avtale/kontrakt
- Plenklipping/klipp av hekk
- Nedsaging av trær
- Snøfresing og sandstrøing
- Spyling av fortau
- Skifte av vinduer og dører
- Inspeksjon av tak
- Rengjøring/rep av takrenner
- Støvsuging av felles areal
- Beising og maling ute / inne
- Salg av solavskjerming, montering og rep av gamle m.m. Ønskes nærmere informasjon
- Eventuelt tilbud
- Driver også med alt innen gatefeiing

Ta kontakt med Odd Harry Hansen.