↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

938 64 150

Besøksadresse

Torggata 10
0181 OSLO
  1. Beskrivelse

Eiendomsrett.no er en nettressurs om bolig- og eiendomsjuss. Nettsiden består av et stort antall artikler innenfor boligrettslige problemstillinger innenfor blant annet naboloven, avhendingsloven, håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova. 

 

Advokathjelp og verneting

Nettportalen samarbeider med Advokatfirmaet Teigstad, hvor du kan få en gratis innledende konsultasjon i saker som gjelder bolig og eiendom. Du kan finne mer informasjon om dette her:

https://www.advokat-teigstad.no/eiendomsrett/

 

Om du vil finne en advokat i nærområdet ditt så er det også en advokatoversikt som viser eiendomsadvokater i hele landet, herunder i Bodø. Her finner du også oversikt over hva som er rett verneting (domstol og jordskifterett) for de ulike kommunene i Norge. Denne oversikten finner du ved å følge lenken nedenfor:

https://www.eiendomsrett.no/advokat

 

Gratis kontrakter og maler

Det er videre en seksjon med gratis maler og kontrakter, for eksempel for husleie, garantiordning, kontrakt for håndverkertjenester og ulike reklamasjonsmeldinger som gjelder fast eiendom. Kontraktene og malene er oversatt til flere språk. 

 

Konflikt med håndverker

En av satsningsområdene på portalen er konflikter i forbindelse med kjøp av håndverkertjenester. Mange bruker ikke en god kontrakt når de engasjerer håndverker, og ofte oppstår det konflikter i etterkant, for eksempel når det gjelder pris på oppdraget, forsinkelse eller kvalitet på arbeidet. Slike tvister reguleres av lov om håndverkertjenester. Du kan finne mer informasjon om temaet ved å trykke på lenken nedenfor:

https://www.eiendomsrett.no/mangel-handverker/ 

 

Konflikter etter kjøp av bolig

Svært mange som kjøper fast eiendom oppdager dessverre i etterkant å finne skjulte feil og mangler ved eiendommen. 

Noen typiske skjulte mangler som kan skape konflikt i etterkant av boligkjøp er:

 

  • Fuktskader
  • Elektriske anlegg
  • Feil utført av fagpersoner i forbindelse med oppussing / bygging
  • Skadedyr
  • Mugg, sopp og råte
  • Arealsvikt

 

Merk at boligen skal være i samsvar med det som er avtalt, for eksempel i kontrakt og i prospekt og opplysninger fra selger og megler. Brukte boliger selges «som den er», men dersom de skjulte manglene er vesentlige, eller dersom han har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen.

 

Reklamere

Dersom du finner slike mangler, så må du huske å reklamere til selger innen rimelig tid. Etter rettspraksis vil dette si etter 2-3 måneder etter at mangelen ble oppdaget, eller burde vært oppdaget. Men det er ingen grunn til å vente, og det holder å for eksempel sende en kort e-post. På grunn av bevishensyn så burde du ikke reklamere muntlig. Du kan lese mer om reklamasjon nedenfor:

https://www.eiendomsrett.no/reklamasjonsrett-bolig/ 

 

Heving og prisavslag etter boligkjøp

For det tilfelle at selgeren har holdt tilbake opplysninger, eller de skjulte feilene er vesentlige, så har du som regel krav på å få prisavslag på boligen, erstatning eller heving i de mest alvorlige tilfellene av mangler.