Siden 2004 har antall anmeldelser for vold mot politiet nær tredoblet seg. Bare i fjor kom det inn 1650 anmeldelser fra politifolk som var utsatt for vold, viser tall Politiforum har fått fra Politidirektoratet.

Voldsøkningen i Nordland politidistrikt er så stort at påtaleleder Stig Morten Løkkebakken, vil ta et lite forbehold om at statistikken er riktig.

Løkkebakken presiserer at det totalt sett ikke er mange saker, men at økningen har vært stor. I fjor fikk politidistriktet inn 71 anmeldelser, skriver Politiforum.

– Det er en ganske klar tendens til at det har vært en økning i vold mot tjenestemann. Fra rundt 2014/2015 har det vært en markant økning. Vi har ingen indikasjon på at volden har blitt grovere, men den skjer hyppigere, sier han.

Ofte utsatt

Løkkebakken legger til at det kan ha hatt en sammenheng med at Politiets Fellesforbund i en periode oppfordret medlemmene sine til å anmelde volden.

- Hvorfor øker volden?

- Jeg har ikke noe empirisk grunnlag for å si noe om det, men det er nok dessverre en del av samfunnsutviklingen at man har mindre respekt for autoriteter og myndighetspersoner i dag en før. Antall trusler og forulemping, som er forbokstaven til vold, har også vært relativt høyt de siste årene, svarer han til Politiforum.

I Nordland opplyser 46 prosent av tjenestepersonenene at de har blitt utsatt for vold 3-5 ganger. Ti prosent opplyser at de har blitt utsatt for vold mer enn ti ganger.

7 av 10 hendelser har skjedd på tjenestested, mens halvparten opplyser at det har skjedd i arbeid utenfor tjenestested. Kun to prosent har blitt utsatt for vold på fritiden.

På spørsmål på hvilken type vold de har blitt utsatt for ramser de opp følgende voldsutøvelser:

*Spark: 89 prosent

*Slag: 78%

*Dytting: 75%

*Spytting: 74%

*Bitt: 45%

*Nedskalling: 12%

*Annet: 11%

*Lugging: 9%

*Slag fra balltre, planke, stein o.l.: 7%

*Stikk fra kniv, saks o.l.: 5%

*Kvelertak: 4%

*Påkjørsel: 3%

Ikke overraskende er det aller flest saker i Oslo politidistrikt, hvor det i fjor kom inn over 380 anmeldelser fra politifolk.

– En voldshendelse er én for mye. Det er krevende å jobbe i førstelinje og det skjønner vi i ledelsen også veldig godt. Vi får med oss alle hendelsene og tar det på alvor, sier leder Johan Fredriksen for Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) i Oslo politidistrikt til Politiforum.