Det var situasjonen i Saltdal denne uken, helt i tråd med andre kommuner i Salten, og Norge: Det settes stadig nye smitterekorder.

Samtidig varsler regjeringen "betydelige lettelser i" smittevernregimet. Hva de vil bestå i vil helseministeren ikke gå i detalj på, men neste uke vil regjeringen uansett måttet ta en av sine aller viktigste avgjørelser siden den fikk makta.

FHI har slått fast at vi er kommet til et punkt der tiltakene mot smitten gjør mer skade enn smitten selv. Det gjelder ikke minst de enorme belastninger barn og unge har vært utsatt for under hele pandemien.

Bruker regjeringen vettet lytter den derfor til rådene fra FHI, og Danmarks eksempel, og gjennomfører en så rask gjenåpning av samfunnet som mulig.

Det kan synes paradoksalt på bakgrunn av smittetallene, og slik vi har vært vante til å tenke på pandemien til nå. Likevel vil det være riktig.

Omikron har nemlig gjort det nokså meningsløst å se på smitettall alene. Omikron er så smittsom at det vil være umulig å stoppe smitten helt, uten tiltak som vil gå mye lengre enn det smittevernloven tillater.

Virkningen av smitten er for de aller fleste nemlig så mild at den kan sammenlignes med en forkjølelse.

Ja, vi er ifølge FHI kommet til en fase i pandemien der det kan være en fordel at mennesker blir smittet. Det vil nemlig gi immunitet, noe som vil beskytte mot eventuelt farligere varianter senere.

Heller ikke hensynet til helsevesenet tilsier en fortsatt nedstenging. Tross stadig nye smitterekorder går antall innlagte på sykehus med korona ned. Denne uken lå det kun én slik på Nordlandsyskehuset.

Kommunehelsetjenesten de fleste steder synes også å kunne takle økende smitte. Vi har kontroll, selv om det er helt på bristepunktet, sier for eksempel ordfører Rune Berg (Sp) i Saltdal til AN.

Nå er det ikke nødvendigvis slik alle steder, og situasjonen kan endres. Derfor bør kommunene fortsatt få ha mulighet for å innføre strengere tiltak om det er påkrevd, men de fleste nasjonale restriksjonene bør fjernes tirsdag.

Det betyr ikke at pandemien er over. Det betyr ikke at vi kan ta tilbake livet akkurat som det var før. Det vil fortsatt være viktig at hver enkelt av oss følger de gode smittevernrådene som foreligger.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er inne på det samme i et intervju med VG. Når tiltakene lettes må folk selv ta et større ansvar for å holde seg friske og unngå å smitte andre.

Folk må gjøre vurderinger selv i tiden som kommer, sier Kjerkhol, og det er egentlig noe det norske folk har vært gode til under hele pandemien. Vi har bortimot verdensrekord i vaksinering, og de fleste følger lojalt myndighetenes råd.

Alt tyder på at det vil være slik framover også, og da forsvinner det siste argumentet mot å gjenåpne samfunnet igjen neste uke.