Den fjerde statsmakt, i folkelig tale pressen og andre massemedier, har sine glanstider når det nærmer seg valg. Muligheter for å finne «bytte» er alltid til stede. Det er statsmakten selv som utpeker seg som samfunnsovervåkere, altså gir de seg selv en slags opphøyet funksjon på linje med de andre statsmaktene: Kongen, Stortinget og Domstolene. Denne posisjonsbeskrivelsen kan oppfattes som i overkant selvgod. Pressen så vel som massemediene, er nemlig så farget av politisk tilhørighet at tittelbeskrivelsenes troverdighet svekkes.

Det mest aktuelle pressestunt pr. tiden er angrepet på Senterpartiet og Trygve S. Vedum. Konstel-lesjonen VG, Bergens Tidende, TV2 og Aftenposten, alle sterkt blåfarget, stiller opp i et slags «team» og kunngjør krisemålinger for partiet med det for øye å skape mismot hos velgere og sympatisører. NRK kjører sin linje ved at AP-topper kommenterer omtrent alt som kanalen bringer opp som politisk stoff, mens AP-organet Dagsavisen frontalangriper i kommentarfeltene. Alt dette i etterkant av VGs «skrekkmåling» på 11 % for Sp, altså selve introen til overfallet på partiet. En armada av «presse-kamerater» og «mediesluggere» stiller opp og storkoser seg: De har stø kurs mot sperregrensen, Sp De er bare et gravøl unna, sier tegningen.

Blått eller rødt, de har samme målsetting for korstoget: Senterpartiet skal knuses fordi det er et farlig parti. Det er et farlig parti for dem som står bak korstogene, det er farlig for storkapitalistene og sentralistene, for dem som skal ha enda flere hovedkontor til Oslo. Og partiet er farlig for Oslo/Akers-hus. For det korstogsstrategene ønsker, men ikke nevner, er målsettingen om å dele landet, Oslo/-Akershus mot resten! Derfor er Senterpartiet farlig, for med det partiet i regjering, er det slett ikke sikkert at pengesekken er like åpen for alle påfunnene i Oslo og omegn. Kanskje må både påtenkt Regjeringskvartal og ei vanvittig sykehusutbygging vurderes på nytt. Det kunne jo faktisk tenkes at noen milliarder ble sendt tilbake til Vesterålen og Vadsøområdet der ressursene ble tatt ut. Nei, da er det mye bedre, for ikke si «tryggere» med et svekket Ap sammen med MDG-svermerne, Rødt og SV som kan dra landet videre.

Det er nærliggende å tro at det er deler av pressen med en rekke bakspillere fra den øverste politiske hylle som er pådrivere. Med fullt overlegg skroter den kongstanker om by og land, bygd og by. Det er her Senterpartiet ville vært en viktig balansefaktor på rødgrønn side. Men den effekten er aldeles ikke ønsket av verken deler av statsmakten eller tilhørende korridorløpere. De har med all tydelighet avslørt sine mål: Det er Oslo/Akershus som er Norge, ikke unyttige utkanter.

Til orientering: Jeg har kjøpt VG for siste gang.