Hva som enn skjer
er de sammen
om det aller meste.
Spesielt når det
gjelder den store
kjærligheten mellom dem.

Den kan ingen rokke,
for den er veldig sterk.