Det hersker kaos i strømmarkedet. Over 100 ulike leverandører lokker med rundt 500 ulike avtaler. I tillegg er strømregninga svært komplisert sammensatt og vanskelig å få oversikt over.

Selve strømmen kjøper vi fra ett selskap, så betaler vi nettleie til selskapet som frakter den hjem til oss. Legg deretter til statlige avgifter.

Når det gjelder selve strømprisen har vi flere alternativer å velge mellom. Vi kan la prisen varierer med den daglige spotprisen, eller vi kan velge en fastpris.

Resultatet er at de fleste forbrukere blir forvirret og føler en stor grad av avmakt overfor strømselskapene. Selskaper som ofte benytter seg av aggressive salgsframstøt for å skaffe seg nye kunder.

Linda Ørstavik Öberg er energipolitisk rådgiver i Huseiernes Landsforbund, og til Nettavisen sier hun vet at det krever svært mye av deg som forbruker å navigere i denne situasjonen.

Man må være godt innsatt i strømmarkedet for å komme godt ut av de mange tilbudene som hele tiden dukker opp, sier hun, og det er ikke for folk flest.

Dette bekreftes av lederen for Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. Nesten halvparten av forbrukerne sier de føler seg lurt når de har kjøpt strøm, sier hun til E24. Og legger til: Poenget er at de har rett – de blir lurt.

Forbrukerrådet får støtte i en fersk rapport som Oslo Economics har laget for NVE. «Mangel på informasjon hos forbrukere bidrar til å svekke priskonkurransen i strømmarkedet», skriver de i sin oppsummering av rapporten.

Rapporten slår også fast at dagens regulering av strømmarkedet ikke er tilstrekkelig for å løse disse utfordringene.

I tillegg til en presisering av dagens regelverk og mer straff ved brudd, anbefaler de innføring av nye tiltak som krav til standardisert prisopplysning i markedsføring og på faktura, krav om tilgjengelige prislister på aktørenes nettsider og justering av prisportalen. Krav om separat fakturering av nettleie og strøm bør også vurderes.

Dette er anbefalinger norske myndigheter bør ta på største alvor. Den slappe reguleringen av strømmarkedet kan ikke fortsette. Det gir selger altfor stor makt i forhold til kjøper og skader forbrukernes rettssikkerhet.

De nye målerne gjør at norske husholdninger kan bruke strømmen smartere og slippe unna med lavere regning. Men skal det kunne skje må systemet endres slik at det blir enklere å forstå for den enkelte forbruker.

De ulike aktørene må også tvinges til å bli mer åpne og transparente, slik at både forbrukerne og myndighetene kan kikke dem i kortene.

Tiltakene foreligger i det faglige innspillet til NVE, nå må regjeringen følge opp med konkrete tiltak.