Gå til sidens hovedinnhold

Den samiske befolkningen som premissleverandør for sitt eget helsetilbud

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dette tilfelle er det ikke snakk om likestilling, men om likeverdighet. Det er veldig gledelig at Helse- Nord har tatt samenes helsetilstand på alvor, der de underliggende helseinstitusjoner er pålagt til å tilrettelegge likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen på deres egne premisser, uansett bosted.

Så kan en spørre seg, hva betyr likeverdige helsetjenester?

Det er da både språk- og kulturkompetanse kommer inn i bildet, og samarbeid med de Nasjonale samiske sentre. Sametinget vil selvfølgelig være en viktig premisse leverandør når helse-ogsosialtjenester skal utvikles.

Samiske representanter i brukerutvalgene på hvilken som helst sykehus i samiske bosetningsområder, må få anledning til å møte ledere på de forskjellige avdelinger for dialog om samiske pasienters velvære i et annet miljø.

Forslag til tiltak:

-Et meget viktig tiltak vil være å rekruttere helsepersonell med kompetanse om samiske stedegne språk- og kulturforståelse.

-Å utvikle samiske språk-kulturkunnskap som fagkompetanse,(dette gjelder også samene med demenssykdommer slik at de slipper å snakke samisk til sitt eget speilbilde) som blir innarbeidet i utdannelsesinstitusjoner for helsepersonell.

-Få fortgang i forskning av Norges egen urbefolkning og de nasjonale minoriteter, av samiske forskere. Fordi forskning er nødvendig for e bedre samarbeid og samhandling. Tidene forandrer seg og forskning må skje kontinuerlig.

– Brukere/pasientene og deres pårørende må intensiveres.

-Sameloven og Loven om Pasientrettigheter etterleves som rettesnor.

– Det samiske perspektiv: Sikre at samene får en likeverdige på sine egne premisser på institusjoner for spesialisthelsetjenester.

– Implisere rus og psykiatritjenesten for samene. Psykiske lidelser er mer utbredt blant dem, er det meg blitt fortalt og hvorfor det? Det kan skyldes mange faktorer, blant annet traumer etter fornorskningshysteriet. Den dag i dag føler samene seg underkommunisert, som kan bety fortsatt diskriminering.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.