I dag har vi i Norge overskudd av kraft i et normalår. Men i takt med elektrifiseringen av samfunnet, vil forbruket vårt øke kraftig de neste 20 årene. For snart blir elektriske gravemaskiner, ferger og busser like vanlig å se rundt forbi som en Tesla.

I tillegg ser vi at også at store internasjonale aktører ser til Norge i stedet for Asia for å etablere strømkrevende datasentre eller batterifabrikker. Den rene, norske kraften virker som en magnet på virksomheter som i likhet med Norge ønsker å bidra til at vi oppnår klima-forpliktelsene i Parisavtalen.

Det er ingen tvil om at vi omleggingen til et fullelektrisk samfunn på sikt vil kreve både vindkraft, solkraft og energieffektivisering. Men det enkle er ofte det beste, og den raskeste måten å få «mer strøm», er uten tvil å modernisere eksisterende vannkraftverk.

Beregninger fra Thema Consulting viser at en slik opprusting og utvidelse av kraftverkene vil gi 12 milliarder kroner i verdiskaping og sette 12 000 årsverk i arbeid i anleggsfasen.

Salten Kraftsamband (SKS) har de seneste årene modernisert eksisterende og bygget ut ny miljøvennlig vannkraft ved flere vassdrag i Nordland fylke, bl.a. i Bodø, Fauske, Beiarn, Gildeskål, Rødøy og Lurøy kommuner.

Dette sikrer tilgang til miljøvennlig og fornybar kraft i en tid der behovet for energi vil bli stadig større. Optimalisering av eksiterende vannkraft utgjør et betydelig bidrag til det grønne skiftet og utnyttelsespotensialet med ny og effektiv teknologi er stort.

Problemet i dag er at skattesystemet forsyner seg så grådig av inntektene at slike investeringer ikke lønner seg for kraftselskapene. Den klimavennlige vannkraften er hardere skattlagt enn all annen næring i Norge – inkludert olje og gass. Nå er det imidlertid politisk vilje til å gjøre noe med problemet.

Rett før sommerferien kunne vi med glede registrere at en rekke partier som til sammen har flertall på Stortinget ønsker å endre innretningen på den uheldige grunnrenteskatten. Vi står midt oppe i et generasjonsskifte når det gjelder vannkraften i Norge. En modernisering er mange steder tvingende nødvendig, og med ny teknologi er det mulig å gjøre dette uten store miljøinngrep.

Fornybarometeret, som nylig ble presentert av Energi Norge, viser at selskapene som produserer, transporterer og selger fornybar energi bidro med 1,1 milliarder kroner i direkte inntekter til kommunene i Nordland i 2018. Beløpet var nesten like stort i fjor. Det er med på å lønne nærmere 1600 ansatte i skole, helse, omsorg og andre tjenester i fylket.

I tillegg sysselsetter næringen direkte og indirekte rundt 2300 mennesker i Nordland fylke. Til eksempel utgjorde SKS samfunnsbidrag i 2019 hele 386 millioner til stat, fylke, verts- og eierkommuner. Med økte investeringer i vannkraften, kan samfunnsbidraget bli enda større.

Foran høstens budsjettforhandlinger håper vi at partiene på Stortinget finner sammen slik at vi endelig kan få et skattesystem for vannkraften som bidrar til både arbeidsplasser, inntekter og klimavennlig omstilling av samfunnet.