Gå til sidens hovedinnhold

Den offentlige rettshjelpsordningen er en skamplett for rettsstaten!

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Enkeltmenneskers rettssikkerhet engasjerer meg sterkt. Mon tro om folk flest forstår hvor dårlig det egentlig står til i dette eventyrlandet vi lever i.

Den pågående aksjonen som de faste forsvarerne i Høyesterett har iverksatt, handler virkelig ikke om grådige advokaters kamp om enda høyere lønn. Det er like stor forskjell på oss advokater, som det er på våre klienter. Noen har ressurssterke bedrifter som klienter. Andre jobber med samfunnets mest sårbare enkeltmennesker. Det er den sistnevnte gruppen vi aksjonerer for.

Jeg skal gi noen eksempler slik også Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith gjorde i justiskomiteen på fredag:

  • Det handler om at advokater som skal hjelpe mennesker i dyp krise har handlingsrom og overskudd til å ta telefonen når tvangsinnlagte Arne ringer midt på natten for å si at han ikke klarer mer, han får feil medisin, stemmene i veggen har blitt verre, han vil utskrives fra sykehuset. Han trenger juridisk bistand. Stadig færre advokater tar slike oppdrag.
  • Det handler om å unngå en ny NAV-skandale fordi advokatene som påtar seg slike oppdrag ikke får nok timer til å gjøre en skikkelig jobb for dem som trenger hjelp. De færreste advokater tar oppdrag knyttet til trygdesaker i dag. Det er helt forferdelig – dette er svært viktige saker for mange enkeltmennesker som har en lav inntekt, er uføre, eldre, rusmisbrukere og innvandrere.
  • Det handler om Lene som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og som trenger bistandsadvokat for å vurdere om forholdet skal anmeldes eller ikke. Hun er redd for å ikke bli trodd, og makter ikke å gå i avhør alene. Uten bistandsadvokat lar hun heller være.
  • Det handler om å bistå en mistenkt eller en fornærmet i politiavhør gjennom natten eller tidlig søndags morgen: satsen advokaten får er den samme, mens politi og påtale får overtidsbetalt og avspasering.
  • Det handler om en psykotisk ungdom som pågripes og settes på glattcelle, han er i dyp krise og ber politiet ringe advokaten som han hadde i barnevernssaken for en stund siden. Etter at advokaten har fått snakket med ungdommen viser det seg at forholdet ungdommen er tauet inn for, likevel ikke er så alvorlig. Det gir ikke rett til forsvarer under etterforskningen, advokaten får overhodet ikke betalt.

Vet folk flest at advokatene som jobber med fri rettshjelp og straffesaker ikke har forhandlingsrett om sine arbeidsvilkår? Det er kort og godt uverdig. Disse advokatene jobber ræva av seg, døgnet på tamp i kampen for enkeltmennesker mot maktapparatet. Vilkårene fastsettes faktisk ensidig av regjering og storting. Vi vet ikke noe om dette, før satsen publiseres i statsbudsjettet i oktober hvert år. Over år har vi sakket kraftig akterut sammenlignet med andre. Med andre mener vi i området rundt snittet for yrkesgrupper med sammenlignbart utdanningsnivå, og sammenlignbart ansvar.

Ordningen for fri rettshjelp er ikke bærekraftig, verken for klientene eller for advokatene. Det er snart ingen borgere som kvalifiserer til dette viktige velferdsgodet, og stadig færre advokater ser seg i stand til å påta seg slike saker. Ingen advokater kan arbeide bare med straffesaker – fordi butikken bærer ikke rundt. Dette gjør jo selvsagt noe med både kvaliteten og rekrutteringen til dette faget. Kollega advokat Anita Rian Lykken i Trondheim har regnet på det. Hun sitter igjen med en reell timelønn på 24 kroner etter en arbeidsdag på 12–13 timer.

Den pågående aksjonen handler altså langt fra bare om advokatene, men om enkeltmenneskers rettssikkerhet, rettsstaten og likhet for loven.

Jeg støtter av hele mitt hjerte de faste forsvarerne i Høyesterett som nå tar en for laget. De aksjonerer for at den jobben som advokater gjør for de svakeste, skal bli verdsatt og respektert.

Til den som vil sjekke ligningen å holde imot meg at jeg tjener mer enn godt nok – for det gjør jeg, merk deg likevel:

Jeg har jobbet som advokat i 25 år. Jeg jobber 6 dagers uke ofte 12–13 timers dag. Jeg har aldri hatt ferie uten jobb. Jeg er fast bistandsadvokat for Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. I tillegg til straffesaker tar jeg oppdrag knyttet til barnerett og arbeidsrett. I slike oppdrag er salærsatsen normalt høyere enn i straffesaker.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.