Den nye skolen skal varmes opp på en helt spesiell måte

Den nye skolen og barnehagen er i ferd med å reise seg i Mørkvedbukta. Om et drøyt år skal den ha plass til 540 barn.