Siri flyttet tilbake til Bodø etter 10 år. Nå vil hun gjøre hverdagen sunnere for folk i nord