Drift av kommuner medfører store utslipp. Bodø SV fikk gjennomslag for kommunal energirådgiver i samarbeidsavtalen. Stillingen kom på plass i 2017.

Vi har til nå spart 3 millioner kWT , og forventer ei fordobling de neste 2 årene. Skoler og idrettsbygg har vært prioritert og har gjennom optimalisering av teknisk drift, oppgradering av automatikk og overvåkingsanlegg, og ventilasjonsanlegg, bidratt til innsparingen. De kommunale barnehagene er nå i gang.

For bygg utenfor område for leveranse av fjernvarme har kommuen tatt i bruk energibrønner for å hente varme fra grunnen. Installasjon av varmepumpe og energibrønner på Hunstad ungdomsskole er et godt eksempel. Det er investert 5,5 millioner kroner i prosjektet og det forventes at vi vil redusere energiforbruket med 850 000 - 950 000 kWh pr. år når vi har optimalisert bygget. Dette gir en nedbetalingstid på ca. 6-7 år. I alle år etter vil tiltaket ikke bare spare energi, men også kroner i kommunens driftsbudsjett.

Tiltakene bidrar også til bedre bedre inneklima og økt komfort for barn, unge og ansatte.

Vi har programfestet å videreutvikle ordningen med kommunal ENØK-rådgiver. Private hjem står for tur. SV vil stille krav om bygging av plusshus med egen energiproduksjon både i eksisterende by og i den nye bydelen.