Pinse er en kristen høytid 49 dager etter at Jesus sto opp fra de døde på påskemorgen. Navnet pinsekommer av det greske ordet «pentekoste», som betyr femtiende. Det er ikke uten grunn pinsen blir kalt for den glemte høytid. De fleste vet fremdeles hvorfor vi feirer jul. Ifølge meningsmålinger er det langt færre som vet hvor vi har påske. De aller fleste i det sekulariserte nord blir svar skyldig hvis de ble spurt oss hvorfor vi feirer pinse. Dette er noe fjernt og fremmed, noe følgende skulle vise med all tydelighet. En gutt spurte sin mor hvor på kroppen pinsen var. Hun ble litt forbauset, men gutten hadde lest i avisen at 5 stykker var skadet i pinsen!

Pinsen er kirkens fødselsdag. Men når den inviterer til fødselsdag 1. pinsedag, er det et fåtall i nord som ønsker å delta i feiringen. For ca. 100 år siden skilte folk seg ut ved ikke å gå til gudstjeneste. I høytidene var det nærmest obligatorisk. Nå er det nærmest omvendt. Før gikk man for å høre nytt på kirkebakken i Nordland. Det var langt mer spennende enn å høre presten utlegge skriftene. Nå får vi nyhetene gjennom andre kommunikasjonsformer, så heller ikke av den grunn bør vi gå til gudstjeneste.

Det er derfor langt mellom fulle gudshus som vekker begeistring og skaper liv i nord- norske bygder og byer denne pinsen. Og det sosiale samværet opplever de fleste i skog og mark, på badestranden eller på en uterestaurant. Det er ikke så viktig å høre til i et menighetsfellesskap. For å si det rett ut- alt annet er viktigere.

Vi trenger en kirke som inkluderer alle søkende og åpner opp. Og det er nettopp det pinsen gjør. Høytiden åpner opp for det nye og ukjente. Gud er ikke fjern i sin høye himmel. Han er nær, midt i livet og gir oss kraft og mot til å leve. Spørsmålet er ikke om vi tror om Gud, men at Gud tror på oss.

Likevel er det er langt mellom fulle gudshus i Troms og Finnmark denne pinsen. For det er mer av livets fest i sosiale samvær i skog og mark, på sjøen eller på en uterestaurant hvis været tillater det.

Vi feirer pinse, kjærlighetens og fellesskapets fest. Den er en fest som minner oss om livet. Så nordlendinger – slipp livet løs i pinsen!