Det høres ikke særlig etisk ut, men er en del av finansverdens dagligliv. Store børsnoterte selskapskonstruksjoner, hedgefond, også kalt gribbfond, driver utstrakt spekulasjon/veddemål, for å tjene penger på andres nød/død.

Ett av finansverdens avanserte spill kalles «shorting». Man låner aksjer for en periode for en viss godtgjørelse til lånegiver. Aksjen selges og på tidspunkt den skal skaffes tilbake kalkulerer man med at kursen har falt slik at man kan kjøpe den tilbake til langt lavere pris enn man solgte for. I beste fall er aksjen null verdt på tilbakeleveringstidspunktet.

Aktiviteten har fått lite oppmerksomhet inntil gribbfondet Melvin Capita gikk på en fadese da det «shortet» aksjer i Gameshop. Tapene skal ha vært astronomiske etter at en gruppering på Internett, kalt Reddit- opprørene, sørget for en eventyrlig kursoppgang i Gameshop-aksjen. Det motsatte av det gribbene hadde tenkt seg. Kursoppgangen ble godt hjulpet av gribbene som forsøte å redde stumpene ved selv å kjøpe aksjer, og dermed drev kursen ytterligere opp.

Hendelsen fikk noen norske finanskjendiser, bla Pål Ringholm og Jan Sissner, til å rykke ut å fordømme opprørernes aktivitet. Ikke alene var det økonomisk galimatias, men om de som profesjonelle aktører hadde gjort det samme som opprørerne ville de blitt fengslet!

Hvilken sannhetsgehalt er det for det? «Shorting» foregår daglig, men det er ikke dagligdags at uvesenet blir effektivt slått tilbake ved millioners koordinerte handlinger i finansmarkedet – organisert på forumet som bærer navnet WallsreetBets organisert under Reddit.

Har opprørene tjent på dette? Noen, men det har ikke vært det viktigste motivet. Økonomiske tap oppleves som mindre enn tilfredsstillelsen av å ha påført gribbfondet astronomisk tap.

Deler av finansmarkedet er skruppelløst. Aktiviteten er direkte samfunnsskadelig og påfører enkeltindivider uopprettelig skade. Det er tilstrekkelig å minne om den verdensomspennende krisen i 2008 som var isenesatt i finansverden som solgte råtne obligasjoner, kalt CDO(collateral debt obligation med sakalt ABS(asset backed security). Konsekvensene ble katastrofale. Mange offer gjorde selvmord. Ble noen straffet?

For ytterligere å belyse. I 1992 spekulerte Soros(ungarsk/amerikansk finansmann) mot det britiske pundet og tvang den britiske regjeringa til å devaluere. Slik tjente Soros over en milliard pund og påførte britiske skattebetalere en regning på over tre milliarder pund. I finansverden er han en lysende stjerne

Listen over finansverdens skruppelløse aktiviteter er uhyggelig lang. Opprør fra midten er vanskelig å få øye på. Kanskje kan erfaringene fra Reddit-opprøret inspirere folk flest til å ta litt mer styring når ikke myndighetene evner.

Er vi stuereine i Norge? Langt i fra. Det fins mange eksempler, bla avslørt gjennom det som kalles Panamapapers. Dnb, som har staten som hovedeier, er i oppsiktsvekkende mange tilfeller involvert. Når staten ikke greier å håndtere tømmene bør norske kunder gjøre det. Det er mulig; Kfr. Reditt- opprørerne.

Hans Holdahl