Gå til sidens hovedinnhold

Demokratiets kunst

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

9. september ble det i Bodø bystyre markert at Bodø har tilsluttet seg ICORN – et fribynettverk for forfulgte forfattere og kunstnere. ICORN – International City of Refuge Network – er et nettverk av byer i verden som tilbyr et fristed hvor kunstnere eller forfattere kan arbeide og uttrykke seg fritt. SV er svært glade for å få fått gjennomslag for dette. Det er fantastisk at Bodø 2024 ønsker å bruke kulturbystatusen til å sette kunstnernes kår internasjonalt på dagsorden.

Forfølgelse av kunstnere er et økende problem i verden. Der nasjonalister og det ekstreme høyre kommer til makt, innskrenkes kunstnernes frihet. Der det er pågående konflikter mellom grupper i befolkningen skjer det samme. Vilkårene for kunstnerisk frihet og ytringsfrihet er under press også i Europa. Kunstnere sensureres, trakasseres, fengsles, eller utsettes for vold. Det er også flere eksempler på at kunstnere blir drept. Ofte er årsaken at de har utrygt kritikk mot regjeringen. Organisasjonen PEN melder hvert år om rundt 1000 tilfeller av at forfattere fengsles eller forfølges. I tillegg kommer kunstnere innenfor teater, film, visuell kunst, dans, og andre kunstuttrykk. De knebles, forfølges og straffes fordi de benytter seg av den grunnleggende menneskerettigheten å ytre seg. Utviklingen er en alvorlig trussel mot demokratiet.

Kunstnere som tilhører minoriteter, er særlig utsatt for forfølgelse. Dette gjelder kunstnere og forfattere som tilhører etniske og religiøse minoriteter, det gjelder kvinner i større grad enn menn, og i de senere årene har særlig personer med LGBTI-bakgrunn opplevd forfølgelse fra nasjonale myndigheter i flere land.

For SV er det viktig å forsvare og styrke ytringsfriheten og demokratiets kår. Det er viktigere enn noen gang nå som vi ser at autoritære bevegelser og styreformer er i vekst i så mange land. Den frie samfunnsdebatten er demokratiets livsnerve, derfor er kunstnerisk frihet så essensielt.

Når Bodø nå blir friby innebærer det å tilby beskyttelse til en forfulgt kunstner eller forfatter, og dennes eventuelle ektefelle og barn. Det innebærer å gi denne en trygg framtid og trygge arbeidsvilkår her i kulturhovedstaden. Vi gratulerer Bodø med å ha blitt ICORN-by og med å ha tatt et tydelig standpunkt for solidaritet og ytringsfrihet.

Kommentarer til denne saken