Førstnevnte får over 6,8 millioner kroner i tilskudd fra fylkeskommunen. Beiarn får 600.000 kroner.

Pengene går til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

– Helt nødvendig

Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til Bredbånd i 2022.

– Det er stort behov for høyhastighetsbredbånd i spredtbygde strøk. Bredbånd er helt nødvendig for blant annet havbruk og landbruk og for industri og næringsutvikling i distriktene. Det er også avgjørende for at folk skal få god tilgang til offentlige digitale tjenester, og velferdsteknologi i distriktene, sier fylkesråd for næring, Linda Helen Haukland (KrF) i en pressemelding.

Hun fortsetter:

– De krisene vi har vært og er inne i nå de siste årene, viser tydeligere enn noen gang hvor viktig den digitale infrastrukturen har blitt for oss alle.

Lokal finansiering

Den statlige støtten blir fulgt opp av lokale tilskuddsmidler. I Gildeskål bidrar lokal medfinansiering med 18.365.570 kroner.

– Dette er nødvendig for at prosjektene kan finansieres og realiseres, sier fylkesråden.

456 husstander i Gildeskål blir positivt påvirket på bredbånds-fronten av tildelingen.

Totalt tildeler Nordland fylkeskommune i overkant av 49 millioner kroner til bredbåndstiltak i Nordland. Denne gang prioriteres støtten til områdene Horsdal-Hammaren, Arnøyene, Sørfinnset / Sørfjorden, Kjøpstad, Skjelvika, Nordfjorden (Nygårdsjøen, Saura, Ertenvåg) og Øyjorda-Nordsandnes, opplyser fylkesråd Haukland.