Deler ut over 14 millioner. Sjekk hvor de skal brukes

14,4 millioner til økt trafikksikkerhet i fylket.