Bare detaljer skal gjenstå i forhandlingene med Avinor og Forsvarsbygg, og alt tyder på at man blir enig. Dermed kan også bystyret gi sitt ja, og "Ny by-ny flyplass" har tatt nok et viktig steg framover.

Dette kommer bare dager etter at regjeringen og SV ble enige om å holde fast ved en statlig milliardbevilgning til prosjektet på neste års statsbudsjett.

Også det er en viktig milepæl. Saken skal snart også opp i Avinors konsernstyre og det er ventet at man da vil godkjenne en oppstart av Nye Bodø lufthavn.

Dette har trukket ut i tid, men med både kommunalt tomtekjøp og statlig finansiering på plass finnes det ingen grunn til å si nei til et prosjekt to regjeringer og et samlet Storting har stilt seg bak.

Riktignok er Avinor fortsatt i en krevende finansiell situasjon, tross økende passasjerantall. Men nå er det klart at det settes av 450 millioner kroner i statsbudsjettet til å dekke Avinors planleggingsaktiviteter i Bodø.

Det vil dekke både det Avinor har brukt på planleggingen hittil og deres planleggingsaktiviteter i 2023.

Dette imøtekommer de behov Avinor selv har påpekt, og da skulle siste hinder for et positivt Bodø-vedtak være ryddet av veien.

Dette betyr ikke at alle hindre er borte for utviklingen av en ny bydel i Bodø. Mye gjenstår ennå, men det synes nå klart at flystripa faktisk blir flyttet.

Det er helt avgjørende for den videre planlegging, som nå kan starte for fullt.

Det er egentlig på overtid, men motstanden mot prosjektet har sittet dypt. Den har vært sammensatt, fra de som mener at hele flyttingen er galskap til de som mener den blir for kostbar, eller med fordel kan utsettes.

Det har handlet om faglig uenighet, og det har handlet om en kamp om begrensede samferdselsmidler. Det er helt legitimt, men det er å håpe den kampen nå kan være over.

Det trenger prosjektet, og det trenger Bodø. For dette har aldri handlet om flytrafikk i seg selv, det har handlet om hvordan en ny type byutvikling kan bidra til det grønne skiftet gjennom å reduserer urbane områders klimaavtrykk.

Dette har druknet helt i påstandene om at "Ny by-ny flyplass" handler om å flytte en flystripe 900 meter.

Debatten framover bør derfor handle om hvordan denne flyttingen kan utnyttes best mulig. Til fordel for de som skal bo i den nye byen og til fordel for miljø og klima.

Det er mye viktigere enn selve flyttedebatten.

For klarer man ikke å utnytte det potensial flyttingen gir får kritikerne i hvert fall delvis rett, og Bodø går glipp av en unik mulighet for utvikling og vekst.