Kun mennesker har krav på respekt, verken meninger, trosretninger eller handlinger.

Stein Sneve er journalist og kommentator

t i Avisa Nordland ..

Stein Sneve er journalist og kommentator t i Avisa Nordland .. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Apropos«Ubegrenset toleranse vil føre til toleransens død».

Slik beskrev filosofen Karl Popper det han kalte toleransens paradoks: Viser vi ubegrenset toleranse også overfor dem som er intolerante, da vil de tolerante til slutt lide nederlag, og toleransen med dem.

Popper skrev mot bakgrunn av andre verdenskrigs redsler, men hans påpekning har like stor relevans i vår tid.

En tid preget av påstander om krenkelse og krav om respekt, nærmest uansett hva man mener eller gjør.

Det er stadig flere som hevder at deres meninger har krav på respekt. Særlig om disse meningene har et religiøst fundament.

Det er et absurd krav; kun mennesker har krav på respekt, verken meninger, trosretninger eller handlinger.

Tvert om; meninger er til for å motsies, bestrides og utfordres. Bare slik kan vi oppnå reelt framskritt. Og enhver handling må veies opp mot sine konsekvenser, uansett hvor frivillig og godt begrunnet den er.

Vi så det sist i forbindelse med debatten om forbud mot heldekkende plagg i skolen.

Hvorvidt dette er et godt forslag eller ikke lar jeg ligge, mer interessant er at det i debatten hevdes at siden kvinnene gjør dette frivillig, er det feil å forby bruken.

Å hevde at frie valg nærmest må respekteres uansett, er et godt eksempel på den intolerante toleransen Popper advarte mot.

Vi ser det samme på nettet. Et sted preget av sterke meninger, og sterkt opprørte følelser når noen drister seg til å ta til motmæle mot de samme meningene.

Ja, det er nesten slik at jo sterkere man kritiserer andre, jo mer krenket blir man om det kommer kritikk tilbake.

Jeg er selv en sterk forsvarer av ytringsfriheten på nett, men ytringsfrihet innebærer ingen frihet fra kritikk.

Viljen til å la meninger brytes uten øyeblikkelig å gå i krenkelsesmodus, er en forutsetning for at ytringer skal blir mer enn pisspreik; en oral markering av revir.

Dette krever noe av oss alle. Ikke bare evnen til å tåle kritikk, men også viljen til å reagere når debatten går for langt. Når mangelen på respekt rammer mennesker, og ikke meninger.

Som da Sylvi Listhaug nylig tok Hadja Tadjik i forsvar etter at hun i en nettkommentar ble kalt en «muslimsk terrorist».

Listhaug er ellers kjent for sin egen harde retorikk, for hard for enkelte. Men problemet med nettdebattene er ikke retorikkens hardhet, men at den altfor ofte går løs på hvem mennesker er, ikke hva de mener, eller gjør.

Ordet «toleranse» har samme opphav som ordet «tåle», å holde ut. Det betyr altså verken å akseptere noe, enda mindre å respektere det.

Aktiv toleranse innebærer tvert om å utfordre, konfrontere og forsøke å påvirke dem man er uenige med. Ikke for å endre hvem de er, men hva de tenker og gjør.

Å engasjere seg i debatter med andre er slik sett den beste måten å vise dem respekt på.

Å akseptere alt, er mest av alt et uttrykk for likegyldighet. Og den sikreste vei til toleransens død.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags