Tillit er ferskvare. Man kan ikke ta den for gitt. Det gjelder både Nav, domstoler og medier

DEL

MeningerTillit er et stort og viktig ord. Mangel på tillit kan utløse krig. Gjensidig tillit kan skape fred. Vi har sett hvordan det bevisst skapes mistillit for å bygge opp egen makt - på andres bekostning. Splitt og hersk, heter det i ordtaket. Den dype splittelsen i USA er gjennomgripende. Amerikanske medier er farget av sine ståsteder og taper legimitet i befolkningen, med god hjelp av en president som roper «fake news» også når han selv gir usannheten et ansikt.

Her til lands har tilliten tradisjonelt vært høy. Det gjelder til storting og regjering, lokale politikere, institusjoner av ulike slag og mediene. Stor grad av tillit har vært avgjørende for at vi har stått sammen i oppbyggingen av velferdsstat og gode lokalsamfunn på tvers av ulike politiske ståsteder.

Vi ser nå eksempler på at den gjennomgående tilliten i det norske samfunnet utfordres. Ikke bare som følge av et tøffere politisk klima. Trygdeskandalene i Nav ryster vår tro på at mine og dine rettigheter faktisk blir ivaretatt. Her har ikke bare Nav sviktet oss. Det har påtalemyndighet og domstol også gjort. Dommere og forsvarere har hatt så grenseløs usunn tillit til Nav at har sviktet sin egen jus og våre idealer.

Denne uka er også tilliten til medier evaluert. En ny undersøkelse fra Medietilsynet viser at norske medier har stor tillit i befolkningen. Nyhetene fra NRK1, TV2, Aftenposten og lokalavisene scorer høyest. 83 prosent mener norske medier er til å stole på. Gjennom 2019 har tilliten til nyhetene fra TV2 økt mest. Tilliten til VG har falt mest. VG er hardt straffet etter den mye omtalte dekningen av dansevideoen til Trond Giske.

Det er verdt å merke seg tilliten til nyheter på Facebook scorer klart lavest (66%). Det henger nok sammen med at det er godt dokumentert at algoritmene til Facebook kan misbrukes til å spre feilinformasjon og kan påvirke valgresultat.

For oss er det tilfredsstillende at folks tillit til lokalavisene er høy. Vi gir stemme og oppmerksomhet til folk flest, ikke bare autoriteter. Vi står for nærhet, samhold og identitet i lokalmiljøet. Å være nær forplikter. Når vi tar feil blir det raskt avdekket.

Spesielt oppløftende er det at tilliten til oss er stor etter et lokalvalg, der våre prioriteringer og synspunkter følges ekstra nøye av kritiske lesere. Lokalaviser er sentrale i å sørge for at lokaldemokratiet i kommunene fungerer og er ifølge tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland «selve fundamentet i det norske mediemangfoldet».

Man må hele tiden gjøre seg fortjent til tillit. Tillit er ferskvare. Man kan ikke ta den for gitt. Det gjelder Nav, domstoler og medier. Lokale aviser som jobber for åpenhet og tillit i lokalsamfunnet, er selv avhengig av høy troverdighet. Viljen til å betale for nyheter fra oss er sterkt voksende. Det forplikter også.

Takk for tilliten!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags