VIDEREGÅENDE TILBUD I NORDSALTEN

Av
DEL

LeserbrevFylkeskommunen tar til orde for å gi et utdanningstilbud som prioriterer arbeidslivets behov for faglærte og kandidater med høyere utdanning, samt gi elevene et best mulig tilbud i sin hjemregion. Vi vet i tillegg at det er et skrikende behov for faglært arbeidskraft, tall fra SSB sier at vi i 2035 vil mangle hele 70 000 faglærte fordelt på en rekke yrkesfag. Vi vet også at frafallet i den videregående skole er nærmere 30 % på landsbasis, størst i de tre nordligste fylkene. Og størst innen yrkesrettet utdanning. Utdanningsforbundet skriver som pkt 1 som tiltak mot frafallet: « Det må bli slutt på store klasser i videregående opplæring. Så lenge «stykkpris-finansiering» av elevene fortsetter, premieres fylkeskommunene når man overfyller klassene. Dermed får ikke læreren tid til den enkelte elev – og de mest ressurskrevende elevene slutter»
Senter for økonomisk forskning har beregnet at samfunnet vil spare mellom 5,4 og 8,8 milliarder kroner årlig hvis andelen som fullfører videregående opplæring økes fra 70 til 80 prosent.
Argumenter for å beholde videregående opplæring minimum som den er i dag i Nordsalten, vil være mange. Men om man bare vektlegger de jeg her har belyst, er det et hårreisende forslag fra fylket om å legge ned tilbud i Hamarøy og Steigen. For Steigens del vil også den yrkesrettede opplæringen «Steigenmodellen», stå i fare dersom studiespesialiseringsdelen forsvinner. Denne utdanningsformen er en viktig rekrutteringsarena for næringslivet både i Steigen og omkringliggende kommuner. Det har Steigen ikke råd til. Det har Nordsalten ikke råd til. Det er faktisk sånn at Norge har ikke råd til at man lefler med utdanningen til våre unge og håpefulle verken i bygda eller i byene. Om man skal endre noe på strukturen i videregående opplæring bør man heller se på å redusere antall elever i store klasser og sørge for at de får et tilbud for eksempel i Steigen eller Hamarøy der klassene er mindre. Veien mellom by og bygd er ikke lengre for en som bor i byen enn for en som bor på bygda.
Det er ikke akseptabelt at fylkeskommunen bruker distriktstilbud som salderingspost!
Derfor er det et krav at videregående opplæring i Steigen og Hamarøy består med minimum av det tilbudet som foreligger i dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags